Materiał Partnera

Szkolenia BHP - co należy wiedzieć?

Szkolenia BHP - co należy wiedzieć?

Aby móc wykonywać swój zawód, każdy nowy pracownik musi zostać odpowiednio przeszkolony przez pracodawcę pod kątem znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie panują w miejscu pracy. Brak przekazania teoretycznej wiedzy może skutkować szeregiem nieprzyjemnych sytuacji, które mogą doprowadzić do trwałych uszczerbków na zdrowiu oraz wiązać się z wysokimi karami finansowymi.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania odpowiednich szkoleń BHP. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od warunków pracy i rodzaju stanowiska na którym zatrudniony jest pracownik. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne  przeprowadzane jest przed podjęciem przez pracownika obowiązków związanych z zatrudnieniem. Szkolenie to  powinno odbywać się w czasie godzin pracy, w trakcie których pracownik otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie, a koszt kursu pozostaje po stronie pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie. Istnieją przypadki, kiedy pracownik nie musi przechodzić szkolenia wstępnego BHP. Ma to miejsce w sytuacji, podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u innego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z aktualnym pracodawcą umowy o pracę.

Szkolenia okresowe BHP

Wiedza z zakresu BHP nabyta podczas szkolenia wstępnego powinna być systematycznie aktualizowana i przypominana. Proces ten odbywa się trakcie okresowych szkoleń BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych uzależniona jest od rodzaju stanowiska pracy na którym zatrudniony jest pracownik. Wyróżnić możemy następujące częstotliwości odbywania szkolenia okresowego:

 • Stanowiska robotnicze na których wykonywana jest praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych – nie rzadziej niż raz na 1 rok
 • Stanowiska robotnicze - nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami - nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • Pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat

Za sprawą ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.  Według nowych przepisów zwolnieni z okresowych szkoleń BHP zostaną pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości. 

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka:

 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • transport lotniczy,
 • informacja i komunikacja,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • edukacja,
 • działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką,
 • działalność naukowa i techniczna,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • działalność związana z usługami gastronomicznymi,
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura.

Organizację, sposób przebiegu oraz programy szkoleń okresowych BHP szczegółowo określa oraz reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Zadbaj o sprawdzoną firmę

Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przez pracodawców pełniących obowiązki służby BHP lub mogą zostać zlecone do przeprowadzenia przez zewnętrzną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.  Mając na uwadze opinię ekspertów z Biura Rachunkowego Ellex przeprowadzenie szkolenia BHP warto zlecić firmie szkoleniowej. Przed podjęciem decyzji o zleceniu przeprowadzenia szkolenia przez firmę zewnętrzną, warto zawsze wcześniej sprawdzić ich kompetencje dotyczące świadczonych usług, tak by szkolenie odbyło się sposób profesjonalny i rzetelny. Ma to ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa Twoich pracowników. Nie da się zaprzeczyć, że ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, czym mogą grozić pewne niewłaściwe zachowania na stanowisku pacy.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz