Materiał Partnera

Szkoła średnia – decydujący etap edukacji

Szkoła średnia – decydujący etap edukacji

Edukacja to obowiązek każdego dziecka, a z drugiej strony metoda kształtowania swojej własnej przyszłości. Podczas gdy na etapie podstawowym jej celem jest ogólny rozwój, wybór szkoły średniej to świadome decydowanie o swojej karierze zawodowej, a często o całym dorosłym życiu.

Zawodówka, technikum czy liceum?

Temat wyboru szkoły średniej jest stałym elementem dyskusji w domach, w których mieszkają nastolatki. Od momentu, kiedy młodzież sama może decydować o tym, co chciałaby robić w dalszym życiu, pojawiają się dylematy, dotyczące zarówno kierunku dalszego kształcenia, jak i rodzaju szkoły. O ile jeszcze pół wieku temu zdanie egzaminu maturalnego było ogromnym sukcesem, o tyle dziś zmieniły się nieco realia i nie tyle liczy się sama matura, co dobry, poszukiwany zawód. Edukacja zawodowa ma z założenia przygotować do przyszłego życia, a w konsekwencji warunkować status materialny i społeczny. Nie zawsze jednak korzystne jest zdobywanie wielu tytułów naukowych, bowiem często właściwie wybrany zawód może być bardziej dochodowy i zapewnić lepszą przyszłość.

Decyzję o tym, czy pójść na studia czy zakończyć edukację na etapie szkoły średniej, można odsunąć w czasie, wybierając profil edukacyjny gwarantujący zarówno zawód, jak i maturę. Istnieje oczywiście taka grupa młodzieży, która ostatecznie zakończy edukację na poziomie szkoły zawodowej. Wynika to z predyspozycji, możliwości edukacyjnych, a także z sytuacji losowych, jak na przykład konieczność finansowego wsparcia rodziców. Dla pozostałych nastolatków pozostaje wybór pomiędzy technikum zawodowym a liceum, które również może zapewnić zawód, ale przygotowuje w szerszym kontekście do dalszej nauki na studiach. Profil edukacji licealnej obejmuje więcej przedmiotów ogólnokształcących rozwijających nie tylko zawodowo, ale i intelektualnie.

Nowoczesne licea zawodowe

Oferta edukacyjna w zakresie szkół średnich jest obecnie nie tylko bogata, ale też zróżnicowana i dostosowana do ogólnych trendów na rynku pracy. Dziś po ukończeniu „ogólniaka” żaden maturzysta nie może liczyć na dobry zawód, pracuje więc w lokalnym call center lub jako przedstawiciel kablówki poszukujący nowych klientów. Wybierając liceum zawodowe można nie tylko zdać maturę i legitymować się średnim wykształceniem, ale przy okazji zdobyć dobry, poszukiwany zawód. Obok standardowych propozycji pojawiają się też te ciekawe, jak Liceum Medyczne, Liceum Policyjne czy Technikum Weterynarii, do których zaprasza Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku.  

Każda z działających w zespole placówek edukacyjnych oferuje kompleksowe wykształcenie pozwalające na wykonywanie pracy zawodowej ratownika medycznego, sanitariusza, technika weterynarii czy policjanta. Jednocześnie zakończenie edukacji maturą sprawia, że absolwent może dalej rozwijać swoje umiejętności w Akademii Medycznej czy Wyższej Szkole Policyjnej, zdobywając tytuł magistra i wyższy status zawodowy. Szkoły licealne o konkretnym profilu na równi z technikami zawodowymi zapewniają młodzieży podstawy zawodowe, jednocześnie nie ograniczając jej, chociaż wiele osób uważa, że raz wybrany zawód przywiązuje na całe życie. W rzeczywistości kończąc jedno ze wspomnianych liceów absolwent nie musi kontynuować nauki w tym właśnie kierunku, bowiem uczelnie wyższe zapewniają całkiem nowy start.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz