Materiał Partnera

Szkody górnicze – co warto wiedzieć

Szkody górnicze – co warto wiedzieć

Górnictwo wiąże się z dużą ingerencją w podłoże, wody gruntowe i cały okoliczny krajobraz. Niekiedy działalność kopalni sprawia, że powstają tzw. szkody górnicze. Z tego tekstu dowiesz się, czym one są, jakie ich rodzaje wyróżniamy, a także co mogą zrobić osoby, których dobra zostały naruszone za sprawą szkody górniczej. Sprawdź, jaką pomoc możesz uzyskać!

Szkody górnicze – czym są?

Kopalnie, odkrywki, odwierty czy kamieniołomy zmieniają okolicę. Naruszony grunt traci na stabilności, staje się mniej przewidywalny. Tereny eksploatowane przez przemysł wydobywczy wiążą się z ryzykiem wystąpienia szkód górniczych. O przybliżenie, czym one są, poprosiliśmy  przedstawiciela firmy Kompensata, która specjalizuje się w pomocy poszkodowanym w dochodzeniu należnych im odszkodowań:

Szkody górnicze to zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, które moglibyśmy osiągnąć gdyby szkody nam nie wyrządzono. Wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje szkód górniczych: na budynkach, gruntach i uprawach rolnych tłumaczy Mateusz Szkuta, Prezes Zarządu Kompensata Sp. z o.o.

Do szkód górniczych na budynkach zaliczają się np. pękanie ścian, przechylenie, zawalenie, zalanie piwnic. Wśród szkód górniczych na gruntach można wymienić m.in.: osunięcia i podtopienia. Do szkód górniczych w uprawach zaliczamy m.in. obniżenie lub utratę plonów wskutek zalania pól.

Szkody górnicze mogą wystąpić także długo po zaprzestaniu działalności kopalni. Co mają zrobić osoby, których dom zaczyna się walić, pola nie nadają się do uprawy, a grunty tracą wartość na skutek szkód?

Szkoda górnicza – co robić?

Obszary, które są bogate w złoża surowców kopalnych i na których prowadzona jest ich intensywna eksploatacja, są szczególnie narażone na szkody górnicze. Mieszkańcy takich terenów nie są jednak pozostawieni sami sobie.

Gdy na naszym gruncie lub obiekcie budowlanym zauważymy szkody pochodzenia górniczego, warto szukać wsparcia profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu odszkodowawczym. Zawiłe prawo, niejasno sformułowane ugody, a także fakt, że duża część świadczeń proponowanych przez kopalnie jest zaniżana, sprawia, że poszkodowani z trudem dochodzą swoich praw, nawet gdy słuszność ich roszczeń nie podlega wątpliwości – dodaje Pan Mateusz.

Firmy takie jak Kompensata reprezentują poszkodowanych w kontaktach z przedsiębiorcą górniczym, a gdy jest taka potrzeba – także przed sądem. Dążą do uznania szkody górniczej i uzyskania najwyższego możliwego odszkodowania, które zrekompensuje uszczerbek na gruntach i obiektach budowlanych. Dysponują wiedzą prawniczą, wsparciem specjalistów geologii i budownictwa oraz odpowiednim doświadczeniem, którego brakuje laikom.

Najważniejsze jest to, że Kompensata jako firma pomagająca uzyskać odszkodowanie pobiera wynagrodzenie dopiero po wypracowaniu porozumienia z kopalnią lub wygraniu sprawy w sądzie. Do tego czasu osoba poszkodowana nie ponosi żadnych kosztów. Wynagrodzenie jest prowizyjne, co sprawia, że uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania leży w interesie zarówno poszkodowanego, jak i firmy odszkodowawczej, która go reprezentuje.

Jeśli poniosłeś szkodę górniczą, nie jesteś z tym sam. Zwróć się do profesjonalistów i wykorzystaj wszystkie możliwości, które przysługują Ci z mocy prawa.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz