Artykuł sponsorowany

Systemy rurociągowe z tworzyw sztucznych

Systemy rurociągowe z tworzyw sztucznych

Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych we wszelkich możliwych obszarach, w których wykorzystuje się systemy rurowe jest coraz większe. Produkcja i zbyt tych systemów rośnie względem innych surowców do produkcji rur i zapotrzebowanie na inwestycje jest duże, głównie z powodu ich wielozadaniowości i zróżnicowanej odporności różnych tworzyw na różne czynniki korozyjne. Systemy rurowe wykorzystywane są między innymi w branży przemysłowej i budowlanej.

Gdzie najczęściej stosowane są systemy rurowe z tworzyw sztucznych?

Systemy rurowe i rurociągowe z tworzyw sztucznych mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach, gdzie są wykorzystywane do przesyłu mediów. Można wyróżnić cztery najważniejsze obszary zastosowań:

  • instalacje w budynkach,
  • zaopatrzenie,
  • usuwanie odpadów,
  • przemysł,

gdzie rurociągami z tworzyw sztucznych przesyłana jest woda pitna, destylowana, słona, ścieki, chemikalia czy różnego rodzaju gazy. Oprócz tych czterech podstawowych obszarów zastosowań, systemy rurowe z tworzyw sztucznych stosuje się także w mniejszym zakresie na przykład w telekomunikacji albo w rolnictwie.

Cechy fizyczne i chemiczne tworzyw sztucznych

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych, przeznaczone do odrębnych zastosowań, różnią się przede wszystkim tworzywami, a których są wykonane, strukturą a także profilem i wzornictwem, czyli średnicą, grubością ścian i temu podobnymi cechami. Najczęściej stosowane tworzywa to polietylen (PE), polipropylen (PP-H), polichlorek winylu (PVC), polichlorek winylu chlorowany (PVC-C), polifluorek winylidenu (PVDF) oraz akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Nieprzetworzone tworzywa sztuczne posiadają formę granulatu i następnie są rozgrzewane i uplastyczniane w procesie ekstruzji, którego celem jest nadanie im kształtu rury. W wyniku tego procesu powstają rury o strukturach odpowiadających wymogom danego medium, bądź obciążeniom zewnętrznym, to jest jednolite, rury pełnościenne, lub dwu- albo wielowarstwowe. Systemy rurowe z powyższych tworzyw sztucznych, produkowane są przez wiodących światowych producentów takich jak szwajcarski Georg Fischer, którego dystrybutorem na Polskę jest firma Aconexim Sp. j. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w sektorze przemysłowym, zwłaszcza w przemyśle chemicznym, który wymaga odporności systemów rurociągowych na wiele różnorodnych oddziaływań powodujących korozję i rozpad mniej odpornych materiałów. Ale rury te coraz częściej zastępują inne materiały także w dziedzinie instalacji sanitarnych, grzewczych czy klimatyzacyjnych. Zanim zostaną dopuszczone do użytku, systemy te, w zależności od tego, gdzie mają znaleźć zastosowanie, muszą spełnić bardzo rygorystyczne wymogi jakościowe. Testy dopuszczające oraz kontrole wzorów konstrukcyjnych stosowane są zarówno dla samych tworzyw, jak i dla wykonanych z nich gotowych systemów.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz