Materiał Partnera

Systemy automatyki przemysłowej. Co warto wiedzieć?

Systemy automatyki przemysłowej. Co warto wiedzieć?
Przemysł zmierza w kierunku coraz silniejszej automatyzacji. Wiele procesów odbywa się obecnie bez bezpośredniego udziału człowieka i należy się spodziewać, że zautomatyzowanych czynności będzie w przemyśle coraz więcej. Jakie są zalety korzystania z automatyki przemysłowej i gdzie można ją stosować? Na jakiej zasadzie działają systemy automatyki przemysłowej?

Czemu służy automatyka przemysłowa i jakie przynosi korzyści?

Wdrożenie systemów automatyki przemysłowej niesie przedsiębiorstwu wiele różnorodnych korzyści.  Stosuje się je, aby podnieść wydajność i bezpieczeństwo produkcji. W jaki sposób się to odbywa?

Istotnym elementem stanowiącym o korzyściach, które niosą systemy automatyki przemysłowej, jest ograniczenie czynnika ludzkiego. Nawet najlepszy fachowiec nie jest w stanie za każdym razem wykonać danej pracy tak samo. To oznacza, że każdy przedmiot wytworzony ręcznie będzie nieco inny, co uniemożliwia przewidzenie jego właściwości i jakości. Powtarzalność produkcji pozwala zagwarantować klientom to, że każdy z nich otrzyma identyczny, równie dobry produkt, co podnosi wiarygodność producenta.

Nie da się też pominąć faktu, że człowiek się męczy, a maszyna jedynie zużywa. Pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków bez przerwy, natomiast systemy automatyki przemysłowej są niezmordowane – mogą pracować nieustannie, a ich praca nie traci przez to na jakości. Odpowiednio konserwowane i serwisowane stają się pracownikiem idealnym. Są też szybsze i dokładniejsze od człowieka. Wszystko to składa się na wyższą wydajność produkcji i możliwość obsłużenia większej liczby klientów, a to z kolei oznacza zysk i rozwój firmy.

Automatyka przemysłowa zapewnia także bezpieczeństwo osobom pracującym na terenie zakładu. Można na nią przerzucić najbardziej niebezpieczne i trudne prace, dzięki czemu maleje ryzyko wypadków przy pracy. Uwolnione w ten sposób zasoby ludzkie mogą zająć się tym, w czym maszyna ich nie zastąpi, np. planowaniem pracy, rozwojem przedsiębiorstwa czy zadaniami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia.

Jak działa automatyka przemysłowa?

Ujmując rzecz najprościej, na automatykę przemysłową składają się maszyny oraz komputery, sieć i oprogramowanie. Steruje ono pracą maszyn, określając m.in. ruchy, jakie mają wykonywać poszczególne elementy robocze, ich sekwencje, szybkość, a także czas, w którym maszyna jest uruchomiona. Systemy automatyki przemysłowej są wykonywane i programowane indywidualnie na potrzeby poszczególnych przedsiębiorstw i procesów. Jedną z firm, która zajmuje się dostarczaniem automatyki dla przemysłu, jest Centrum Projekt.

Mimo wszystkich zalet automatyki nie należy pomijać roli człowieka. To on odpowiada bowiem za zaplanowanie, skonstruowanie i wdrożenie systemu, a także programuje go, uwzględniając bieżące potrzeby zakładu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz