System podatkowy w Polsce. Skomplikowany?

System podatkowy w Polsce. Skomplikowany?

W większości państw na świecie obowiązują systemy podatkowe. Przeważnie  rządzą się one osobnymi prawami i regułami dostosowanymi, mniej lub bardziej, do regionu i charakteru państwa. Jak co roku, o analizę obowiązujących na świecie sposobów rozliczania pokusił się Bank Światowy i opublikował stosowny raport.


Ranking „Paying Taxes 2016” ocenił 189 państw pod względem zawiłość systemu podatkowego. Opracowana lista krajów, które mają od najbardziej do najmniej korzystnych dla użytkownika metod związanych z podatkami, rysuje się tak:

  • Katar – 1 miejsce, czyli najmniej skomplikowany system podatkowy
  • Polska – 58 miejsce, awans o 29 pozycji
  • Boliwia – 189, czyli ostatnie miejsce


Podsumowanie: dzięki przynależności do Unii Europejskiej i narzucanym standardom, Polska upraszcza system podatkowy, dostosowuje go również do użytkownika. Ponadto – jak podkreślają komentarze do „Raportu” – wpływ na awans mają również zmiany w myśleniu obywateli na temat podatków i obowiązku ich płacenia oraz opinie i zmieniający się stosunek do korupcji.  


Z raportu wynika, że przeciętnie polski przedsiębiorca:

  • dokonuje 7 płatności podatku w ciągu roku (poprzednio 18 płatności)
  • poświęcając 271 godzin rocznie na płatności (poprzednio 286 godzin) 
  • całkowita stopa podatkowa to 40,3% (poprzednio 40,1%)


Podsumowanie: W porównaniu do innych krajów wspólnoty Polska nie odbiega w kwestii liczby płatności oraz wysokości stopy podatkowej (kolejno w UE to 11,5 oraz 40,6%). Inaczej rysuje się czas poświęcany podatkom, w Polsce wynosi on średnio 271 godzin, a w pozostałych krajach Unii nieomal 100 godzin mniej, bo 173 godziny.


Źródła: „Paying Taxes 2016” (Raport Banku Światowego), informacja prasowa PAP oraz www.ksiegowosc.infor.pl


Szukasz księgowej lub biura rachunkowego? Zajrzyj na pkt.pl i znajdź, czego potrzebujesz!

Opracowanie:
Anna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (3)
4.7
Komentarze
Dodaj komentarz