Materiał Partnera

Sukcesja i dziedziczenie, czyli rodzinna firma w dobrych rękach.

Sukcesja i dziedziczenie, czyli rodzinna firma w dobrych rękach.

W przeciwieństwie do gospodarek zachodnich, gdzie proces sukcesji trwa od pokoleń, na naszym rodzimym rynku jest to pojęcie stosunkowo nowe. Własną firmę traktuje się jako dzieło życia i naturalne jest, że każdy właściciel chciałby, aby przetrwała ona w rękach najbliższych mu osób. Nie zawsze jest to jednak łatwy proces.

Zadbajmy o przyszłość najbliższych i firmy

Sukcesja to w skrócie przejście praw i obowiązków na następcę prawnego, co w praktyce oznacza zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, pomimo zmiany pokoleniowej. Wymaga ona długofalowego planowania przyszłości osób bliskich i przedsiębiorstwa oraz realizacji jego założeń już za życia właściciela firmy. Dzięki planowi sukcesji, którego przygotowanie warto skonsultować z doświadczonym doradcą (np. Usługi Finansowe Skotak Jacek) zapewnimy ciągłość działalności firmy, ochronę dotychczasowego jej dorobku oraz zachowanie władzy w rękach osób bliskich. Należy również przygotować  awaryjne rozwiązania na wypadek konieczności  czasowego (np. w razie choroby) przekazania zarządzania firmą innym osobom .

W przypadku śmierci przedsiębiorcy zapewnienie sukcesji firmy umożliwia na przykład testament, w którym udziały w firmie zapisze się wybranym spadkobiercom oraz powołanie wykonawcy testamentu (np. z grona osób dziedziczących). Do wykonawcy testamentu należy także zarządzanie majątkiem spadkowym  i podzielenie go zgodnie z wolą spadkodawcy.

Wato pamiętać, że zaniedbanie w kwestiach takich jak sukcesja i dziedziczenie, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, może mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim dziedziczenie pewnych praw niematerialnych ściśle związanych z daną osobą jest problematyczne, a niekiedy niemożliwe. Chodzi zwłaszcza o prawo do nazwy firmy, numeru NIP lub różnego rodzaju koncesji i pozwoleń, patentów oraz praw autorskich. Dotyczy to także umów z kontrahentami, bankami i pracownikami.

Przygotowanie planu sukcesji  firmy może zająć wiele miesięcy. Niezbędna jest także okresowa weryfikacja planu i bieżące dostosowywanie  do zmieniających się potrzeb.

Sukcesja w rękach specjalistów

Wszelkie prace związane z procesem przekazania firmy następcy wymagają nie tylko czasu, ale również ogromnej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też warto w takim przypadku skorzystać z usług wykwalifikowanego, w zakresie sukcesji finansowej oraz planowania spadkowego, doradcy, jakim  jest  firma  „Usługi Finansowe Skotak Jacek” z Piaseczna.

Poza kwestiami związanymi z dziedziczeniem, biuro oferuje kompleksową obsługę obejmującą ubezpieczenie nieruchomości i mienia, pojazdów, zdrowia oraz życia klientów, a także wszelkie zabezpieczenia związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń oraz kompetentnej i wykwalifikowanej kadrze, świadczą usługi na najwyższym poziomie, czego dowodem jest grono zadowolonych klientów.

W ramach swoich usług przygotowują oni raporty od strony biznesowo-rodzinnej umożliwiające rozpoczęcie działań sukcesyjnych oraz instrukcję działania firmy dla osób dziedziczących, a także proponują „Assistance dla spadkobierców” uruchamiany w momencie postępowania spadkowego. 

Pamiętajmy, że aby zapewnić ciągłość działalności firmy należy dużo wcześniej przemyśleć i zaplanować kwestię przekazania firmy spadkobiercom. Przede wszystkim jednak należy mieć na względzie to, że tego typu działanie zabezpieczy funkcjonowanie nie tylko firmy, ale także zapewni byt związanej z nią rodzinie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz