Materiał Partnera

Studia w USA z polskim biurem podróży

Studia w USA z polskim biurem podróży

Studiowanie poza granicami kraju to nie tylko prawdziwa przygoda, ale też szansa na zdobycie znacznie lepszego i o wiele bardziej prestiżowego wykształcenia. Dla Polaków otwierają swoje podwoje amerykańskie uczelnie, takie jak Yale, Stanford czy MIT, a ci najbardziej uzdolnieni mogą liczyć na pokaźne wsparcie finansowe. Pomoc w aplikacji i wyjeździe oferują polskie biura turystyczne.

Dlaczego warto studiować w USA?

Jednym z najważniejszych argumentów, jaki przemawia za wyjazdem na uczelnię do USA jest fakt, że w światowym rankingu Academic Ranking of World Universities z 2015 roku aż 17 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych znalazło się w pierwszej dwudziestce światowych liderów. Już ta liczba wskazuje, jak dobre wykształcenie i jak bogate doświadczenie praktyczne mogą one zaoferować. W Polsce poziom edukacji wyższej wciąż pozostawia wiele do życzenia, a chociaż znajdzie się kilka uczelni o wysokim prestiżu, większość pozostałych dopiero aspiruje do bycia na szczycie. Ubogie programy nauczania niedostosowane do realiów rynkowych, a przede wszystkim niedostatek środków na wyposażenie to główne bolączki oświaty wyższej w naszym kraju. Stąd też utalentowana polska młodzież coraz chętniej wykorzystuje szansę, by szlifować wiedzę i umiejętności po drugiej stronie globu. Umożliwia im to między innymi T&T. Biuro turystyczne, które pośredniczy w całym procesie rekrutacji.

Koszty studiowania na amerykańskich uczelniach nie są małe, bowiem zdobycie licencjatu (undergraduate) na Harvardzie wymaga zainwestowania ponad 42 000 dolarów. Zdolni mają jednak wiele furtek, dzięki którym ostatecznie mogą zmniejszyć koszty nawet do 1 200 zł za miesiąc. Taka kwota jest już osiągalna dla wielu polskich kieszeni.

Rekrutacja z biurem turystycznym

Pierwszym krokiem przed podjęciem nauki w Stanach Zjednoczonych jest podjęcie decyzji, która zaważy na całym przyszłym życiu. Wyjazd na drugą półkulę dla wielu kandydatów jest trudny do wyobrażenia, dlatego konieczne jest pokonanie własnych oporów i lęku przed nieznanym.

Proces rekrutacji na studia w USA przebiega w kilku etapach i powinno się go rozpocząć na około 1,5 roku przed planowanym startem na uczelni.

  • Pierwszy krok to wizyta w jednym z oddziałów biura turystycznego, które prowadzi rekrutację.
  • Przedstawiciel ProStudy kontaktuje się z zainteresowanym w celu ustalenia wymogów dotyczących uczelni, jej lokalizacji i programu.
  • Kolejny etap to poszukiwanie uczelni, która spełnia określone wymagania. Trwa on zwykle około 2 tygodni.
  • Później następuje zapoznanie kandydata z ofertami i programami stypendialnymi wybranych uczelni oraz wybór przez niego najlepszej oferty.
  • Kandydat podchodzi do egzaminu z języka angielskiego w Krakowie przed komisją ProStudy English Proficiency Center.
  • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydat gromadzi dokumenty i kończy proces rekrutacji. Efektem jest wystawienie przez wybraną uczelnię w USA dokumentu, który uprawnia do przyznania wizy studenckiej. Wiza przyznawana jest na siedem lat.

Kilkuletni pobyt w Stanach Zjednoczonych z daleka od domu nie oznacza, że wyjeżdżający młody człowiek pozostaje bez opieki i wsparcia. W trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc przedstawiciela ProStudy, od pierwszych dni na amerykańskiej uczelni aż do zakończenia edukacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz