Materiał Partnera

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe dają nauczycielom możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji i podjęcia się nauczania innych przedmiotów. Inne z kolei sprawiają, że można pracować z młodszymi lub starszymi dziećmi, albo takimi, które wymagają specjalnej uwagi i umiejętności. Są także takie kierunki studiów podyplomowych, które pomogą zrozumieć emocje i sposób myślenia uczniów, co może znacząco wpłynąć na sposób przekazywania im wiedzy. Z jakich kierunków wybierać?

Nie tylko uniwersytet

Studia podyplomowe to w każdym zawodzie – również nauczyciela – możliwość podniesienia swoich kompetencji, szansa na rozwój osobisty oraz poszerzenie możliwości w rozwoju kariery. Robią je dziś ludzie w każdym wieku – młodzi, którzy dopiero co ukończyli studia magisterskie, a także starsi pracownicy, którzy chcą więcej zarabiać lub zmienić zawód. 

By rozpocząć studia podyplomowe, nie trzeba szukać propozycji na najbliższym uniwersytecie czy politechnice. Kształcić można się także w takich miejscach, jak Centrum Usług Dydaktycznych z Rzeszowa. Posiadają one kompetentną kadrę oraz szerokie spektrum wykładanych kierunków, w których można się rozwijać. Jakie studia podyplomowe dają najwięcej możliwości?

Studia podyplomowe przedmiotowe

Studia podyplomowe to możliwość powiększenia swojego etatu, a więc i większe zarobki. Można zapisać się na zajęcia np. z przedmiotów ścisłych, takich jak biologia, geografia czy informatyka i technika. Przy obecnych niedoborach kadry może to być strzał w dziesiątkę.

Nauczyciele przedszkolni lub wczesnoszkolni powinni natomiast zwrócić uwagę na rytmikę, nauczanie języka angielskiego oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolna.

Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje

Są też takie rodzaje studiów podyplomowych, które poprzez podniesienie kwalifikacji pozwolą na pracę w szkole, niekoniecznie w roli nauczyciela. Należą do nich choćby doradztwo zawodowe czy bibliotekoznawstwo. Ciekawym pomysłem może być także logopedia lub resocjalizacja.

Studia podyplomowe na kierunkach związanych z terapią pedagogiczną oraz pedagogiką pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyką i terapią uzależnień oraz oligofrenopedagogiką pozwolą na pracę z tzw. trudną młodzieżą lub dziećmi niepełnosprawnymi. Osoby mające ambicje, by objąć w szkole stanowiska kierownicze powinny zwrócić uwagę na studia z organizacji i zarządzania oświatą.

Studia podyplomowe uzupełniające

Niektóre kursy, szczególnie te dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, warto uzupełnić studiami podyplomowymi. Do takich należą surdopedagogika, czyli edukacja głuchych i niedosłyszących, tyflopedagogika – nauczanie niewidomych i oligofrenopedagogika, wspierająca dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

Studia podyplomowe z zakresu psychologii

Studia podyplomowe to także możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii. Do takich należą np. psychologia sportowa, psychodietetyka czy komunikacja społeczna. Usprawnią one pracę z dziećmi wychowawcom i pedagogom szkolnym.

Opracowanie:
Rzeszów, Kotuli 3A
tel. 17 856 92 88
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz