Materiał Partnera

Stawiamy na beton – różne rodzaje, różne zastosowania

Stawiamy na beton – różne rodzaje, różne zastosowania

Jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych, a szeroki wybór klas i rodzajów betonu umożliwia wykorzystanie go w wielu różnego rodzaju projektach. Jego właściwości i stosunkowa łatwość uzyskania sprawiają, że jest to materiał uniwersalny, a niekiedy wręcz niezastąpiony.

Rodzaje i zastosowanie betonu

Beton to materiał, którego podstawowymi składnikami są spoiwo, czyli cement, materiał wypełniający oraz woda. Produkcja betonu to połączenie tych trzech składników w odpowiednich proporcjach, a zastosowanie dodatków i kruszywa (piasek lub żwir) o różnych frakcjach (czyli średnicach ziaren) pozwala uzyskać odpowiednią klasę i gęstość betonu. Przy ustalaniu składu mieszanki betonowej zwykle korzysta się z norm i tablic, na podstawie których ustala się recepturę roboczą. Najważniejszą cechą charakteryzującą beton jest jego wytrzymałość na ściskanie. Pozostałe parametry to wodoszczelność oraz mrozoodporność. Ze względu na ciężar objętościowy wyróżniamy beton ciężki, zwykły i lekki. W przypadku betonu ciężkiego stworzony jest on przy użyciu specjalnych kruszyw ciężkich, a jego wykorzystanie jest możliwe w szpitalach, elektrowniach atomowych lub do budowy zbiorników na odpady radioaktywne. Beton zwykły natomiast zawiera kruszywa łamane lub naturalne i stosuje się go do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych. Jeśli chodzi o beton lekki to tworzony jest on z kruszyw lekkich, między innymi z keramzytu. Jego właściwości pozwalają na wykorzystanie go przy wyrobie różnego rodzaju płyt ściennych i stropowych lub nadproży czy bloczków ściennych. Zaczęto także produkować betony o specjalnym przeznaczeniu zawierające domieszki chemiczne i dodatki mineralne, dzięki którym uzyskuje się lepszą płynność i urabialność, a niekiedy szybszy czas wiązania wyrobu. Zalicza się do nich między innymi betony jastrychowe, polimerowe i komórkowe, fibrobeton oraz żużlobeton. Coraz większym powodzeniem cieszy się beton towarowy, który produkowany jest w specjalistycznych wytwórniach, tzw. betoniarniach. Zazwyczaj jest on produkowany w konsystencji półciekłej oraz ciekłej i w takiej postaci może być dostarczony i pompowany bezpośrednio na budowie. Beton półpłynny jest niezastąpiony do wypełniania wysokich szalunków lub skomplikowanych form z dużą ilością zbrojenia.

Produkcja betonu

Ogromna liczba inwestycji budowlanych w Polsce to zdecydowany wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju wyroby betonowe i asortyment z nimi związany.  W chwili obecnej na rynku jest wielu producentów tego typu materiałów, niemniej jednak planując zakup betonu warto szczegółowo zapoznać się z ofertą różnych firm, co pozwoli nam dokonać właściwego wyboru. W przypadku zapotrzebowania na wysokiej jakości beton warto skontaktować się z firmą Dubiel Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie w województwie podkarpackim, która w szeroko pojętej branży budowlanej funkcjonuje nieprzerwanie od 2001 roku. Przedmiotem ich działalności są kompleksowe usługi związane z wyrobem różnego rodzaju betonu, w tym betonu towarowego, wodoszczelnego, mrozoodpornego lub posadzkowego. Zajmują się oni także wynajmem szalunków i sprzętu budowlanego. Dubiel Sp. z o.o. to specjalistyczne i nowoczesne maszyny, bogate zaplecze logistyczne niezbędne do sprawnego transportu betonu oraz zespół doświadczonych fachowców nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje.

Właściwości betonu sprawiają, że jeszcze przez długi czas będzie on bezkonkurencyjnym materiałem konstrukcyjnym. Warto też pamiętać, że zastosowanie konkretnego rodzaju betonu powinno być jasno określone przez konstruktora, który po dokonaniu obliczeń dobiera odpowiednią klasę wytrzymałości lub precyzuje dodatkowe wymagania co do właściwości mieszanki.

Opracowanie:
Ruda 298b
tel. 14 681 95 82
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz