Materiał Partnera

Sprzedaż domu z księgą wieczystą – formalności notarialne

Sprzedaż domu z księgą wieczystą – formalności notarialne

Księga wieczysta to rejestr publiczny, który pozwala prześledzić stan prawny nieruchomości. Dzięki niej możemy ustalić komu i jakie prawa przysługują wobec nieruchomości. Sprzedaż domu z księgą wieczysta wiąże się z pewnymi formalnościami, których przebieg kontroluje notariusz. Zanim przystąpimy do sprzedaży lub kupna takiego domu, warto dowiedzieć się, jakich dokumentów będziemy potrzebować i jak wygląda cała procedura.

Potrzebne dokumenty

Z definicji, akt notarialny to dokument urzędowy, potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej. Jedną z takich czynności, które wymagają spisania aktu notarialnego, jest sprzedaż domu z księgą wieczystą.

Usługi takie prowadzą kancelarie notarialne, m.in. ta prowadzona przez Renatę Kuczerę-Nowak.

Spisanie aktu notarialnego sprzedaży domu z księgą wieczystą wymaga dołączenia określonych dokumentów.

Pierwszym z nich jest odpis zwykły z księgi wieczystej. Wniosek o jego uzyskanie złożyć należy w sądzie rejonowym. Kolejny dokument to potwierdzenie nabycia domu w jednej z trzech postaci: wpis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowa ustanowienia odrębnej własności domu, akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku spadkobrania. W tym ostatnim przypadku konieczne jest dołączenie  urzędu skarbowego o wywiązywaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

Czynności notarialne wymagają również dostarczenia danych osobowych kupujących i sprzedających. W ich zakres wchodzą: imiona, nazwisko, imiona rodziców,  stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania. W przypadku firm wymagany jest aktualny odpis z KRS lub wpis ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

Ponadto do aktu notarialnego dołączyć należy numer konta bankowego, warunki i datę przekazania domu oraz jego wartość rynkową. Prace notarialne wymagają też uwzględnienia zaświadczeń, że nikt nie jest w domu zameldowany, a sam dom nie posiada zadłużenia oraz dowodu opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Treść aktu notarialnego

Akt notarialny spisywany i podpisywany jest w kancelarii notariusza, w jego obecności oraz obecności stron aktu sprzedaży. Jest dokumentem urzędowym, a więc znajdują się w nim elementy, których pominąć nie można.

Akt notarialny posiada dokładną datę, a czasem nawet godzinę spisania. Należy wymienić w nim miejsce spisania, a także imię i nazwisko notariusza. Musi uwzględnić dane osobowe stron lub ich pełnomocników wraz z miejscem zamieszkania.

W akcie notarialnym znajdują się oświadczenia stron. W razie żądania, w treści można uwzględnić również specjalne okoliczności i fakty, które zaszły podczas spisywania aktu.

Musi znaleźć się w nim oświadczenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Ostatnim elementem są właśnie podpisy stron oraz notariusza.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz