Materiał Partnera

Sprawy alimentacyjne – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Sprawy alimentacyjne – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Alimenty to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń, które jednak nierzadko są przedmiotem sporu między stronami. Sprawy alimentacyjne należą do trudnych również ze względu na ładunek emocjonalny, jaki nierzadko towarzyszy biorącym w nich udział osobom. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest profesjonalna pomoc prawna, której udzieli renomowany adwokat. W jaki sposób jest on w stanie pomóc w tym zakresie?

Odpowiednie uzasadnienie

Alimenty wielu osobom kojarzą się z koniecznością płacenia świadczenia na rzecz dziecka bądź dzieci, będącym obowiązkiem dla rodzica, który nie zajmuje się bezpośrednio ich wychowaniem. Słusznie, bowiem sprawy alimentacyjne w większości dotyczą właśnie takich przypadków. Niemożność zaspokojenia w sposób samodzielny podstawowych potrzeb przez osobę uprawnioną skutkuje przyznaniem przez sąd alimentów. Niekiedy jednak sprawy takie są niezwykle złożone i trudne, dlatego warto zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat będzie w stanie pomóc w przedstawieniu niezbitych dowodów na to, że osoba uprawniona nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie możliwości do realizacji podstawowych potrzeb życiowych. Przygotuje on konkretne punkty w zakresie środków utrzymania oraz wychowania, co pozwoli na lepsze zaprezentowanie sądowi potrzeb i tym samym ustalenia oraz uzyskania satysfakcjonującej kwoty świadczenia. Warto w takich sprawach zaufać doświadczonemu adwokatowi – jest nim Grzegorz Buba, którego kancelaria adwokacka zajmuje się m.in. pomocą prawną właśnie w przypadku postępowań związanych z alimentami. Dlaczego jeszcze warto skorzystać z usług adwokata?Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Po ustaleniu wysokości alimentów i przyznaniu ich przez sąd, konieczne jest regularne wypłacanie takiego świadczenia przez pozwanego w sprawie alimentacyjnej. Jeżeli uchyla się on od tego obowiązku, to popełnia przestępstwo, które podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Warto jednak zaznaczyć, że w takich sytuacjach stosuje się dozór elektroniczny – w ten sposób pozwany utrzymuje możliwość wykonywania pracy zarobkowej, która będzie w stanie zapewnić mu środki niezbędne do pokrycia należnego świadczenia alimentacyjnego.

Doświadczony adwokat pomoże w sprawach związanych z uporczywym unikaniem obowiązku alimentacyjnego i niepłaceniem świadczenia przez pozwanego. Doradztwo prawne w tym zakresie daje możliwość przygotowania i przedstawienia przed sądem wszystkich niezbędnych dokumentów, które nierzadko łatwo jest pominąć bez profesjonalnej pomocy adwokata. Jest on więc w stanie zarówno zadbać o złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów, jak i pełną reprezentacją w sprawach alimentacyjnych. Oznacza to brak konieczności stawiennictwa na rozprawach, na których nie jest się przesłuchiwanym w charakterze strony.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz