Materiał Partnera

Sposoby stabilizacji gruntu

Sposoby stabilizacji gruntu

Stabilizacją gruntu nazywa się proces, który ma na celu uzyskanie konkretnych parametrów wytrzymałościowych nawierzchni. Parametry te można uzyskać na kilka sposobów. Stabilizację gruntu stosuje się przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych itp. Polega ona na wymieszaniu gruntu ze spoiwem, przy optymalnej wilgotności. Proces ten wymaga użycia odpowiednich narzędzi oraz fachowej wiedzy.

Sposoby stabilizacji gruntu

Istnieje pięć sposobów stabilizacji gruntu:

  • Stabilizacja mechaniczna
  • Stabilizacja spoiwami mechanicznymi
  • Stabilizacja cementem
  • Stabilizacja wapnem
  • Stabilizacja popiołami lotnymi

Procesy wybranych sposobów stabilizacji gruntu

Stabilizacja mechaniczna polega na właściwym zagęszczeniu gruntów o ciągłym uziarnieniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki. Grunty są doziarniane w celu uzyskania odpowiedniego składu ziarnowego. Używa się do tego między innymi surowców naturalnych, takich jak żwir lub piasek, kruszywa łamane, czy żużel. W celu wzmocnienia tego typu mieszanki dodaje się cement oraz wapno, popioły lotne, czy żużel granulowany. Tego typu mieszanki stosuje się głównie na podbudowy. Stabilizacja cementem jest stosowana w przypadku gruntów średnio, mało i niespoistych. Wykonuje się to w celu zwiększenia nośności oraz zmniejszenia wrażliwości na czynniki atmosferyczne. Mieszanki są wykorzystywane głównie na warstwy ulepszonego podłoża. Proces stabilizacji gruntu cementem polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu, z odpowiednią ilością wody i cementu. Tak jak w poprzednim wypadku, w celu wzmocnienia mieszanki można dodać składniki ulepszające. Stabilizacji nie można wykonywać, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5 st. C. ani w trakcie opadów. Chcąc dobrze wykonać stabilizację gruntu tym sposobem, warto skontaktować się z profesjonalną firmą, wykonującą tego typu prace. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest PBD Roman Dyba sp. Z o.o. Istnieje ona na rynku od 2003 roku. Kilkunastoletnia historia firmy jest najlepszym dowodem, świadczącym o jakości wykonywanych usług. Każdy z pracowników, pracujących w tej firmie jest wykwalifikowanym specjalistą w swojej dziedzinie. Ciągły rozwój oraz doświadczenie ekipy pozwala na szybką realizację zleceń. Firma zajmuje się także kompletną budową dróg i ulic, budową placów, parkingów oraz chodników z różnych rodzajów kostki. Dodatkowo wykonują też wszelkiego rodzaju roboty ziemne, budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Posiadają specjalistyczny sprzęt i narzędzia, potrzebne do wykonania tego typu prac. Mają za sobą wiele dużych projektów, wykonanych z dokładnością i najwyższą precyzją.

Opracowanie:
Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 392
tel. 61 830 03 61
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz