Materiał Partnera

Sposoby sondowania gruntu

Sposoby sondowania gruntu
Sondowanie gruntu doskonale sprawdza się zarówno w przypadku budowy budynków mieszkalnych, jak i pozostałych inwestycji budowlanych. Zadaniem sondowania gruntu jest zbadanie jego właściwości. Ich dobra znajomość pozwala bowiem na lepsze dobranie materiałów, z których ma być wykonana przyszła inwestycja. Istnieje kilka metod, które wykorzystywane są do sondowania gruntu.

Sondowanie dynamiczne gruntu

Czynnością sondowania gruntu zajmują się specjalistyczne firmy geologiczne, takie jak np. olsztyński Geoxx. Mają one w swojej ofercie różne rodzaje sondowania. Jednym z nich jest tzw. sondowanie dynamiczne gruntu. Wykonywane jest przy użyciu urządzenia o nazwie sonda dynamiczna; jej zadaniem jest ocena stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Badanie dynamiczne gruntu polega na wbijaniu kolumny żerdzi zakończonych końcówką stożkową. Odbywa się ono poprzez podnoszenie bijaka o odpowiedniej masie na stałą wysokość oraz opuszczaniu go na podbabinik.

Parametrem sondowania gruntu jest liczba uderzeń bijaka sondy, która jest potrzebna do zagłębienia kolumny żerdzi zakończonych stożkiem na 10 cm. Właśnie na podstawie liczby uderzeń potrzebnych do zejścia sondy na wskazaną głębokość oblicza się stopień zagęszczenia gruntów niespoistych. Sonda dynamiczna lekka znalazła swoje zastosowanie do wyznaczania nośności podłoża gruntowego pod zaprojektowane obiekty. Wykorzystywana jest także do kontrolowania jakości wykonanych już robót naziemnych. Należą do nich m.in. zagęszczenia zasypek wykopów oraz zagęszczenia nasypów.

Sondowanie statyczne gruntu

Sondowanie statyczne gruntu wykonywane jest za pomocą sond statycznych. Mogą być to sondy CPT lub CPTU. Najnowocześniejsza i najczęściej wykorzystywana jest sonda CPTU. Sondowanie za pomocą sondy statycznej CPTU pozwala bowiem na bardziej dokładne i precyzyjne określenie profilu wgłębnego oraz stanu zalegających w podłożu gruntów. W sondzie statycznej zainstalowany jest stożek elektryczny, który pozwala na ciągły zapis parametrów badanego podłoża. W celu przeprowadzenia badania urządzenie ustawiane jest w punkcie badawczym. Następnie sonda jest zakotwiczana. Urządzenie musi być dobrze zamocowane do podłoża, gdyż pozwala to na bezpieczne przeprowadzenie badania do określonej głębokości. Sprzęt jest mocowany do podłoża za pomocą kotew, które wkręcane są mechanicznie bezpośrednio w grunt. W celu wykonania badania stożek pomiarowy, który osadzony jest na żerdzi oraz połączony przewodem z komputerem, wciskany jest w podłoże z dużą siłą. Cały przebieg badania może być natomiast obserwowany na ekranie połączonego z sondą komputera.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz