Materiał Partnera

Sposoby pompowania ścieków komunalnych

Sposoby pompowania ścieków komunalnych

Kanalizacja to bez wątpienia jeden z ważniejszych wynalazków w historii ludzkości, któremu zawdzięczamy postęp cywilizacyjny. Dzięki efektywnemu odprowadzaniu ścieków w miastach łatwiej można utrzymać higienę, co zapobiega rozwojowi chorób. Dawniej w tym celu wykorzystywano jedynie kanalizację grawitacyjną, dzisiaj coraz częściej stosuje się technologie ciśnieniowe bazujące na pracy przepompowni. Czym się one charakteryzują?


Kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa

Kanalizacja grawitacyjna to technologia wykorzystująca naturalne zjawisko przyciągania ziemskiego. W tym przypadku ścieki są zatem transportowane na skutek oddziaływania siły grawitacji, co wymaga odpowiednich uwarunkowań środowiskowych. Mianowicie przewody kanalizacyjne muszą być położone pod odpowiednim kątem, tak by spadek umożliwiał swobodny przepływ nieczystości. Z tego powodu kanalizację grawitacyjną wykorzystuje się na równym terenie i na mniejszych odległościach, inaczej taka instalacja byłaby bowiem nieefektywna i nieopłacalna. W takiej sytuacji wykorzystuje się natomiast kanalizację ciśnieniową. W tym przypadku ruch ścieków zostaje wymuszony poprzez pracę pomp wytwarzających ciśnienie, które umożliwia transport nieczystości za pośrednictwem rurociągów aż do kolektorów należących do sieci kanalizacyjnej.


Budowa i rodzaje kanalizacji ciśnieniowej

Jak już wspomniano, podstawowym elementem kanalizacji ciśnieniowej są pompy, które pozwalają na wytworzenie energii niezbędnej do wprawienia w ruch ścieków. W tym celu wykorzystuje się dwa rozwiązania, czyli pompy wyporowe charakteryzujące się stosunkowo niewielką wydajnością oraz efektywne pompy wirowe. Wyróżniamy przy tym bardziej zaawansowane pompownie sieciowe oraz przepompownie domowe, które charakteryzuje kompaktowa budowa. W przypadku ścieków komunalnych, czyli bytowych, zaleca się stosowanie pomp z rozdrabniaczem, który dzięki swojej funkcji tnącej zapobiega zapychaniu się rur i osadzaniu nieczystości. Pompy i przewody to jednak nie wszystko. Ważnym elementem kanalizacji są zbiorniki, w których zbierają się nieczystości. Doskonale sprawdzają się tu szczelne i wytrzymałe zbiorniki PEHD, które znajdziemy np. w ofercie firmy INWAP. Poza tym sprawne odprowadzanie ścieków komunalnych możliwe jest również dzięki hydraulice oraz zaawansowanym układom sterowania, które zapewniają nieprzerwaną i bezpieczną pracę pomp. Podsumowując, nowoczesna i wydajna przepompownia to skuteczny sposób na sprawne pozbycie się ścieków komunalnych, co stanowi niezbędny warunek utrzymania czystości i higieny.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz