Materiał Partnera

Sposoby na pozbycie się ścieków z domu

Sposoby na pozbycie się ścieków z domu

Każde gospodarstwo domowe jest zobowiązane do usuwania nieczystości wytworzonych przez domowników. Można to zrobić na trzy sposoby, czyli podłączenie budynku do systemu kanalizacji miejskiej, zainstalowanie bezodpływowego zbiornika w postaci szamba lub wykonania na działce przydomowej oczyszczalni ścieków. Każdy z wymienionych sposobów jest skuteczny, ale zależy od możliwości finansowych i istnienia sieci kanalizacji w mieście lub gminie.

Kanalizacja komunalna

W Polsce obowiązuje zakaz wylewania ścieków do wód gruntowych, przepływającej rzeki czy nawet do nieszczelnego szamba. Dlatego każde gospodarstwo domowe powinno znaleźć sposób, aby pozbyć się ścieków w najlepszy dla niego sposób. Najczęściej domy przyłącza się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja może być bytowa lub ogólnospławna, co w przypadku tej drugiej oznacza, że możemy odprowadzać do niej oprócz ścieków zebrana z dachu deszczówkę. Przyłącze kanalizacyjne składa się z przykanalika i studzienki rewizyjnej, a budowę przyłącza trzeba zgłosić do starostwa powiatowego. Dalej należy podpisać umowę z miejscowym zakładem kanalizacyjnym na rozliczenie i odbiór ścieków.

Szambo

Zbiorniki bezodpływowe, czyli szambo można używać w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci. Na ich wybudowanie niezbędne jest pozwolenie, które zazwyczaj otrzymuje się wraz z pozwoleniem na budowę. Szambo jest niestety najdroższym rozwiązaniem, które pozwala odprowadzić ścieki. Wymaga ono cyklicznego wywozu nieczystości, aby uniknąć przepełnienia i wylania się ścieków na zewnątrz. Przed zakupem szamba warto sprawdzić poziom wód gruntowych na działce. Powinien on być nisko, aby woda gruntowa nie wypychała opróżnionego zbiornika razem z rosnącymi na działce drzewami i krzewami. Szambo warto umiejscowić tak, aby w przyszłości można je bez problemu przyłączyć do kanalizacji. Dobrze jest też pomyśleć o łatwym dostępie do szamba dla firm zajmujących się wywozem ścieków. Wyloty rur powinny znajdować się w ogrodzeniu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków to najdroższa inwestycja, ale ze względu na niskie koszty eksploatacji szybko się zwróci. Dostępnych jest kilka wariantów oczyszczalni. Najtańsze są modele z drenażem rozsączającym, a droższe z filtrem piaskowym. Najbardziej wymagające są oczyszczalnie z reaktorem czynnego osadu lub ze złożem biologicznym.

Opracowanie:
Niemce, Lubelska 58
tel. 606 145 766
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz