Materiał Partnera

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Bardzo ważną częścią pracy kancelarii notarialnych, jest sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Wielokrotnie są one wymagane przy różnego typu sprawach sądowych, czy też przy negocjacjach z kontrahentami. Ważne jest zatem, aby móc u dobrego notariusza uzyskać odpowiednie wypisy, odpisy, czy wyciągi dokumentów oraz aktów notarialnych. Błyskawiczne działania oferuje między innymi Kancelaria notarialna Łukasza Górskiego.

Czym dokładnie jest wypis, odpis i wyciąg?

Według prawa o notariacie wypis stanowi dosłowne powtórzenie dokumentu lub aktu notarialnego, z tą różnicą, iż nie zawiera poprawek dokonanych na oryginale. Jeśli chodzi o odpis, należy wiedzieć, że odzwierciedla on całą treść oryginału. Wyciąg zaś najczęściej dotyczy tylko określonej części treści oryginalnego aktu notarialnego. Istotne przy tym jest to, że zarówno wypis, odpis, jak i wyciąg, poświadczone notarialnie mają pełną moc prawną, taką samą, jak oryginał. Stanowi o tym art. 109 prawa o notariacie.

Do jakich dokumentów można sporządzić wypisy, odpisy oraz wyciągi

Sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów jest możliwe, dla wszystkich aktów notarialnych, zarówno tych prawa spadkowego, jak i nieruchomościowego, czy też rodzinnego. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się zaś identyczne zasady co przy wypisach. Warto także wiedzieć, że w przypadkach przewidzianych w ustawach, notariusz może przesyłać informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach, do sądów, czy do innych wskazanych organów państwowych.

Opłaty za sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów, są odgórnie narzucone i wynoszą maksymalnie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę + 23% VAT!

Komu można wydać wypis, odpis i wyciąg aktu notarialnego?

Wypisy, odpisy, a także wyciągi mogą być wydawane, tylko stronom aktu notarialnego lub innego poświadczonego dokumentu, a także osobom, dla których zastrzeżono w danym akcie prawo otrzymania wypisu/odpisu/wyciągu. Ponadto mogą one zostać sporządzone również dla innych osób, z założeniem, iż strony aktu notarialnego wyraziły na to zgodę. Taką zgodę może również wydać sąd okręgowy na podstawie prawomocnego orzeczenia. Oprócz tego po wypisy itd. mogą zgłaszać się następcy prawni wyżej wymienionych podmiotów.

Zasady wydawania wypisu

Zasady wydawania wypisu aktu notarialnego, w takich kancelariach notarialnych, jak ta prowadzona przez Łukasza Górskiego w Warszawie (dzielnice: Żoliborz, Wola, Bemowo, Śródmieście), są określone przez art. 110 § 3 prawa o notariacie. Procedura sporządzania wypisu polega zatem na: wykonaniu wypisu, podpisaniu go przez notariusza i opatrzeniu pieczęcią, ponumerowaniu arkusza, jego połączeniu i parafowaniu, a także spojeniu całości pieczęcią. Na jego końcu zaznacza się, komu i kiedy wydano wypis, a w nagłówku dokładnie określa się, że dokument jest wypisem oryginału.  

Notariusz Łukasz Górski zajmuje się także takimi czynnościami notarialnymi, jak poświadczenia: wzoru podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności odpisu/wyciągu/kopii z oryginałem dokumentu, podpisu pod dokumentami (np. umowami sprzedaży ruchomości lub pełnomocnictwami).

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz