Materiał Partnera

Sporządzanie map do celów projektowych – Geodezja BTM

Sporządzanie map do celów projektowych – Geodezja BTM

Mapa do celów projektowych jest najbardziej aktualnym dokumentem geodezyjnym działki budowlanej i najbliższej okolicy w promieniu 30 metrów. Bez niej nie jest możliwe złożenie kompletnych dokumentów, potrzebnych do uzyskania zgody na rozpoczęcie niemal każdej budowy. Wykonywana jest niezwykle precyzyjnie przez uprawnionego geodetę z firmy Geodezja BTM. Ważność tego rodzaju planów nie jest określona czasowo.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Jest to dokument geodezyjny powstały na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie formalne, potrzebne do wykonania budowlanego zamysłu. Ta do celów zarysu jest konieczna do przeprowadzenia każdej budowy, która wymaga pozwolenia na jej realizację. Jej wykonanie polega na porównaniu zasadniczej mapy z terenem, wykonaniu pomiaru i uzupełnieniu pierwszego dokumentu o nowo powstałe elementy. Geodezja BTM Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o wykonuje pomiary geodezyjne i uzupełnia tę, przeznaczoną do celów projektowych. Nie tylko nanosi, ale też usuwa nieistniejące obiekty: budynki, drzewa, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne i energetyczne.

Dokument zawiera plan sytuacyjny i wysokościowy, żeby na jego podstawie można wykonać projekt budowlany. Ważność takiej mapy nie jest określona czasowo, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy obszar na nią naniesiony uległ zmianom. Jej wykonanie jest zlecane przez inwestora – mówi ekspert.

Co zawiera mapa do celów projektowych tworzona przez Geodezja BTM

Mapa do celów projektowych tworzona przez firmę Geodezja BTM Geodeta Uprawniony Barbara Trzmielewska Sp. z o.o zawiera takie informacje jak: granice własności, opracowane geodezyjnie linie, rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; linie zabudowy, osie ulic i dróg (jeśli są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy w decyzji o warunkach zabudowy), rozmieszczenie obiektów oraz zieleni wysokiej. Plan do celów projektowych jest opracowywany w trzech etapach. Najpierw geodeta przeprowadza aktualizację zasadniczego dokumentu, wprowadzając na nim aktualne dane ewidencyjne, granice klas gruntów czy klas gleb, a następnie sporządza ostateczną kopię mapy zasadniczej, warunkując treść do tworzonej nowej kartografii. Po wykonaniu tych prac przekazuje wersję do celów projektowych, do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, aby ją zatwierdził.  

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz