Materiał Partnera

Specyfika szkoleń zawodowych na ładowarki

Specyfika szkoleń zawodowych na ładowarki
Obsługa maszyn budowlanych jest zajęciem na tyle odpowiedzialnym, a w rękach osoby niepowołanej też potencjalnie niebezpiecznym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy, kto chciałby się nią zajmować, musi posiadać stosowne uprawnienia. Aby zostać operatorem ładowarki, trzeba więc zdać państwowy egzamin, poprzedzony odbyciem szkolenia zawodowego. Co warto wiedzieć na jego temat?


Po pierwsze, warto znać wymagania dotyczące kandydatów. Nie są one na szczęście barierą nie do przebycia. Wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz przynajmniej szkołę podstawową. Konieczne jest też posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności (czyli w tym przypadku ładowarek), w zakresie III klasy uprawnień. Skierowanie na badanie tudzież wniosek o wystawienie takiego orzeczenia uzyskać można w placówce, która organizuje szkolenie.

Program szkolenia

Wspomniana III klasa uprawnień obejmuje ładowarki jednonaczyniowe, których masa całkowita nie przekracza 20 ton. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z budową tego typu maszyn oraz z dokumentacją techniczną, zyskują też wiedzę na temat silników spalinowych w ogóle. W programie znajdują się również podstawy hydrauliki i elektrotechniki, zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także te dotyczące technologii robót przeprowadzanych z wykorzystaniem ładowarek jednonaczyniowych. Oprócz zajęć teoretycznych kursanci odbywają zajęcia praktyczne, choć w istotnie mniejszym wymiarze godzinowym. Na czas ich trwania powinni zaopatrzyć się w odzież i obuwie robocze.

Zyskane umiejętności

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego „Kursal” w Bydgoszczy dowiadujemy się, że absolwenci szkolenia potrafią organizować i wykonywać prace ładowarkami jednonaczyniowymi różnych typów, jak również w różnych warunkach pogodowych. Mogą ponadto aktywnie uczestniczyć w kontroli jakości tych prac, a także w przeglądach i naprawach rzeczonych maszyn. Kompetencje te musi potwierdzić jednak egzamin zawodowy.

Egzamin

Składa się on z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, a przeprowadza go komisja powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pomyślne zdanie zarówno teorii, jak i praktyki skutkuje uzyskaniem uprawnień państwowych do wykonywania pracy operatora ładowarek jednonaczyniowych o pojemności naczynia roboczego do 2,5 m sześc. klasy III, które to uprawnienia potwierdza się stosownym wpisem w tzw. książce operatora, wydanej przez wspomniany instytut.

Oceń artykuł (3)
2.7
Komentarze
Dodaj komentarz