Artykuł sponsorowany

Specjalistyczne pomiary elektryczne – warto zdać się na fachowców z Usługi Elektryczne Mateusz Głód

Specjalistyczne pomiary elektryczne – warto zdać się na fachowców z Usługi Elektryczne Mateusz Głód

Odpowiednie zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej, to z jednej strony właściwe działanie wszystkich urządzeń, a z drugiej bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Aby jednak mieć gwarancję prawidłowego jej funkcjonowania, należy w przypadku każdej nowej lub zmodernizowanej instalacji elektrycznej zlecić wyspecjalizowanej firmie, takiej jak Usługi Elektryczne Mateusz Głód z siedzibą w Świebodzicach, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne to podstawa

Awarie sprzętu, porażenia, a nawet pożary to tylko niektóre z zagrożeń jakie niesie ze sobą niewłaściwie działająca instalacja elektryczna. Dlatego tak ważne jest, aby przed dopuszczeniem jej do użytkowania, zarówno w przypadku nowej instalacji jak i już istniejącej, która jednak uległa modernizacji lub modyfikacji, wykonywać sprawdzenie jej stanu poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. Prace tego typu wymagają od osób je przeprowadzających odpowiednich uprawnień i świadectw kalifikacji, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Usługi Elektryczne Mateusz Głód. Skorzystanie z ich usług to doskonałe rozwiązanie, gdyż poza wykonywaniem pomiarów, świadczą oni także kompleksowe usługi instalacyjne obejmujące wykonawstwo instalacji elektrycznych.

Jak wygląda kontrola instalacji

Zlecając wykonanie pomiarów i kontroli instalacji elektrycznej specjalistom z firmy Usługi Elektryczne Mateusz Głód, mamy gwarancję wykonania usługi przez fachowców, którzy podejdą do tego zadania w profesjonalny sposób, z użyciem odpowiednich narzędzi. Usługa tego typu zazwyczaj przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje oględziny mające na celu zapoznanie się z ogólnym stanem badanej instalacji oraz z jej aktualnym wyposażeniem. W tym przypadku sprawdzane jest, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane. Poza tym dokonujemy oględzin czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. W wielu przypadkach może okazać się, że już podczas tych czynności odkryte zostaną nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed przystąpieniem do drugiej części czyli właściwych pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.

Same pomiary elektryczne mogą również składać się z kilku części. W tym czasie sprawdza się skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz wykonuje się pomiar rezystancji izolacji, który pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie. Doświadczeni specjaliści, tacy jak fachowcy zatrudnieni w firmie Usługi Elektryczne Mateusz Głód, podczas pomiarów wykonują również badanie wyłączników różnicowoprądowych. Polega ono na sprawdzeniu zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym. Po przeprowadzeniu kontroli i wykonaniu pomiarów sporządzony zostaje protokół z wykonanych badań zawierający orzeczenie określające jednoznacznie czy instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji.

Jak często wykonywać pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne, poza wymienionymi już sytuacjami, gdy mamy do czynienie z nową lub zmodernizowaną instalacją elektryczną, należy wykonywać także w innych przypadkach. Z oferty firmy Usługi Elektryczne Mateusz Głód, warto skorzystać także przeprowadzając okresowe sprawdzenie instalacji, które zazwyczaj wykonuje się raz na pięć lat. Co prawda w budynkach jednorodzinnych nie jest to obowiązkowe, ale warto jednak tego typu działania zlecać okresowo lub każdorazowo - w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Zaliczyć do nich można wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady, pożary lub powodzie, w wyniku których doszło lub mogło dojść do uszkodzenia obiektu.

Regularne i częste kontrole, zlecane fachowcom zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort użytkowania sprzętów wykorzystujących energię elektryczną.

Dlaczego to właśnie z oferty firmy Usługi Elektryczne Mateusz Głód w Świebodzicach warto skorzystać?

Firma Usługi Elektryczne Mateusz Głód w Świebodzicach oferuje profesjonalne usługi związane z montażem i remontami instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Jej wykwalifikowany personel posiada bogate doświadczenie w branży i stale się szkoli, by móc sprostać wymaganiom klientów. Firma stosuje wysokiej jakości materiały oraz nowoczesny sprzęt, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz trwałość wykonanych instalacji. Cechuje się także elastycznym podejściem do klienta i szybkim czasem realizacji zleceń.

Opracowanie:
Świebodzice, Chmielna 25
tel. 695 249 053
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz