Materiał Partnera

Specjalistyczne oprogramowanie dla firm

Specjalistyczne oprogramowanie dla firm

Prowadzenie dużej firmy narzuca konieczność posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, dzięki któremu możliwe jest nie tylko planowanie i realizowanie zadań, ale też utrzymywanie kontaktu ze światem zewnętrznym. Do takiego zaplecza zaliczane są komputery z odpowiednim oprogramowaniem.

Zalety specjalistycznego oprogramowania

Programy o specjalnym przeznaczeniu nie są żadną nowością, bowiem istnieją tak długo, jak długo komputery służą firmom. Do tych najprostszych można zaliczyć oprogramowanie do wystawiania rachunków lub prowadzenia podstawowej książki przychodów i rozchodów przez małą, jednoosobową firmę. Poza prostymi, jednofunkcyjnymi programikami pojawiają się też całe kombinaty ułatwiające zarządzanie, łączące w sobie funkcje księgowe, kadrowe, magazynowe, planowanie produkcji, zarządzanie logistyczne i wiele innych elementów. Celem takiego oprogramowania jest usprawnienie pracy coraz bardziej obciążonych managerów, prezesów, księgowych czy przeciętnych pracowników odpowiadających za określony sektor działania firmy.

Oprogramowanie specjalistyczne to również doskonały sposób na wyeliminowanie stert zbędnych papierów, przyspieszenie pracy oraz jej częściową automatyzację, bowiem wypełnianie druków czy wystawianie zaświadczeń zazwyczaj wymaga jedynie kilku kliknięć myszką. Tym, co szczególnie brane jest pod uwagę podczas tworzenia takich programów, jest specyfika branży, bowiem każda z nich wymaga innych funkcji i rozwiązań informatycznych. Przykładowo szpital potrzebuje systemu rejestracji pacjentów, opisów ich kuracji czy bazy dostępnych leków oraz ich wykorzystania. W magazynie niezbędna jest rejestracja towarów oraz obroty finansowe związane z ich dostawami oraz sprzedażą. Szkoła potrzebuje interaktywnego dziennika ocen.

Specjalistyczne programy dla sanatoriów i aptek

Jedną z branż korzystających z takiego specjalistycznego oprogramowania komputerowego jest ta związana z medycyną w szerokim rozumieniu. Specjalizująca się w takim oprogramowaniu firma Probit s.c.  Marek Plust & Bernard Pacewicz oferuje całe systemy informatyczne dla sanatoriów i farmacji. W pierwszym przypadku system składa się z wielu pojedynczych programów specjalistycznych umożliwiających kompleksową obsługę ośrodka. Poszczególne funkcje dotyczą między innymi zarządzania rejestrem pacjentów i pracowników z uwzględnieniem takich danych, jak wystawianie recept, skierowań czy baza leków. W systemie znajduje się też oprogramowanie gabinetu zabiegowego, sprzedaży usług, raportowania oraz umożliwiające weryfikację ubezpieczenia przez kontakt z systemem ogólnokrajowym.

Kompleksowe oprogramowanie w postaci wielofunkcyjnego systemu umożliwia sprawną realizację terapii podczas pobytu kuracjuszy, ale też pozwala na rozliczanie z zabiegów, wydawanych leków czy innych obszarów związanych z nakładami finansowymi, a to z kolei podstawa do rozliczenia finansowania ZUS. Podobne oprogramowanie oferowane jest też aptekom i ośrodkom medycznym, umożliwiając im chociażby korzystanie z ogólnokrajowej bazy leków czy utrzymywanie kontaktu z innymi placówkami. Programy dla branży medycznej to jedynie przykład specjalistycznego oprogramowania, jakie obecnie stanowi podstawę pracy niemal każdej firmy.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz