Materiał Partnera

Specjalista ds. kard i płac - jak dobrze przygotować się do tego zawodu?

Specjalista ds. kard i płac - jak dobrze przygotować się do tego zawodu?

Specjalista zajmujący się kadrami i płacami to zawód, który rozwija się bardzo dynamicznie, a dzięki temu daje doskonałe perspektywy na przyszłość. Jeśli chcesz, by twoja kariera zawodowa rozwijała się właśnie w tym kierunku, to zanim zaczniesz  musisz się odpowiednio przygotować. Jak to zrobić? Na początek najlepiej wybrać się na dobry kurs z zakresu kadr i płac.

Czego nauczysz się na kursie?

Wybierając kursy dotyczące kadr i płac nie sugeruj się niską ceną i krótkim czasem ich trwania. Na zdobycie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej potrzeba odpowiedniej ilości czasu i cierpliwości. Dlatego najlepiej by było, gdyś zapisał się na dwa osobne kursy: jeden z zakresu kadr, a drugi z zakresu płac. Tego typu szkolenia oferuje Simple Solution Consulting z Żyrardowa. Są to kursy dla początkujących, ale też osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs „kadry od podstaw” prowadzony jest w formie  aktywnych warsztatów, gdzie oprócz uzyskania wiedzy teoretycznej, uczestnicy w praktyczny sposób są zaznajamiani z zasadami prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej oraz przygotowaniem dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na szkoleniu „płace od podstaw” dowiesz się i nauczysz jak sporządzać listę płac, jak ustalać uprawnienia z tytułu macierzyństwa i choroby, jak naliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a jak z umów cywilnoprawnych.

Poza tymi kursami firma oferuje m.in. szkolenia z zakresu administracji i księgowości, z obsługi programów: Płatnik i Symfonia, z rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych oraz z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Jak będzie wyglądać twoja praca na stanowisku?

Na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac będziesz odpowiedzialny przede wszystkim za wszelkie sprawy pracownicze. Do twoich obowiązków będzie należało naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników. Będziesz pilnować, by było ono wypłacane terminowo. Do tego w zakresie twojej pracy będzie kontrola ewidencji czasu pracy. Będziesz odpowiedzialny za to, by wszystkie czynności związane z wykonywaniem przez pracowników obowiązków zawodowych były zgodne z prawem. Będziesz prowadzić dokumentację pracowniczą, czyli akta osobowe. Jednym z głównych zadań będą sprawy związane z zatrudnieniem: sprawdzenie kompetencji i doświadczenia przyszłych pracowników, wysyłanie ich na badania lekarskie, przygotowanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych oraz kierowanie pracowników na szkolenia BHP. Bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa pracy, gdyż to ona pozwala na prawidłowe i zgodne z prawem wykonywanie działań oraz wszelkiej dokumentacji. Obecnie często zamiast pojęcia działu kadr i płac, funkcjonuje nazwa zarządzanie zasobami ludzkimi (HR- Human Resources). Poza wymienionymi obowiązkami praca ta polega też na adaptacją i rozwojem zawodowym pracowników. HR-owiec jest osobą, która dba o dobre relacje w firmie i tworzy środowisko, w którym pracownicy pracują efektywnie i chcą przychodzić do pracy.

Jakie cechy powinien posiadać specjalista ds. kadr i płac?

W każdym zawodzie potrzebny jest zbiór cech, które powodują, że jesteś osobą pożądaną na określone stanowisko. Nie inaczej jest w przypadku osób, zajmujących się kadrami i płacami. W związku z tym, że jest to zawód, w którym dość często zmieniają się przepisy, osoba na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac powinna wykazać chęć do ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy. Powinna być sumienna, dokładna, a przede wszystkim pracowita. Do tego musi radzić sobie ze stresem i potrafić pracować pod presją czasu i w stresie. Jest to praca, która wymaga stałego kontaktu z pracownikami, toteż jeśli zależy ci na takim charakterze pracy, powinieneś być otwarty, komunikatywny i umieć rozmawiać z ludźmi w różnych sytuacjach, a także potrafić łagodzić konflikty.

Opracowanie:
Żyrardów, Zielińskiej 13A
tel. 796 854 555
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz