Materiał Partnera

Sinus lift – zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej

Sinus lift – zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej

Po usunięciu bocznych zębów w szczęce górnej stopniowo dochodzi do zaniku tkanek – zarówno od strony jamy ustnej, jak i zatoki szczękowej. Zatoka szczękowa to jama powietrzna ponad korzeniami górnych zębów bocznych, która powiększa swój zasięg w stronę brakującego zęba, prowadząc do redukcji tkanki kostnej. Duży ubytek tkanki kostnej uniemożliwia przeprowadzenie implantacji, dlatego w wielu sytuacji konieczne jest przeprowadzenie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej.

Beznadziejne przypadki to historia?

Współczesne techniki dentystyczne umożliwiają pełną odbudowę zębów dzięki implantacji. Niestety, tylko niewielki procent pacjentów kwalifikuje się do wszczepienia implantów bez dodatkowych zabiegów.  Podniesienie dna zatoki szczękowej, tzw. sinus lift, to jeden z częstszych zabiegów przedimplantacyjnych wykonywanych w gabinetach dentystycznych.

Dno zatoki powinno być odseparowane od korzeni zębów kilkunastomilimetrową warstwą kości. Znaczne ubytki kostnej osłony uniemożliwiają wprowadzenie implantów – wszczepy nie miałyby bowiem stabilnego podłoża.

Przebieg zabiegu sinus lift

Zabieg sinus lift przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Jego celem jest przygotowanie podłoża, w które zostaną później wszczepione implanty. Najczęściej wszczepienie następuje po wygojeniu operowanego miejsca, ale zdarza się, że implantacja może nastąpić w czasie operacji. Decyzja o ewentualnej implantacji dokonywana jest w oparciu o zdjęcia pantomograficzne i tomograficzne (jakość, gęstość oraz objętość kości).

Zbyt wczesne wszczepienie implantów może skutkować perforacjami zatoki, a nawet uszkodzeniem nerwów.

Sinus lift – metoda otwarta i zatoki

Renomowane kliniki dentystyczne, takie jak El-Dent NZOZ Elżbieta Kornet, oferują dwie metody zabiegowe – otwartą i zamkniętą. Obydwie opierają się na umieszczeniu materiału kościozastępczego między dolną ścianą zatoki szczękowej a błoną śluzową. Metoda otwarta sinus lift jest bardziej inwazyjna, ale pozwala podnieść zatokę aż o 8 mm. W przypadku metody zamkniętej dno może być podniesione o maksymalnie 3.5mm.

  • Metoda otwarta

Po odsunięciu śluzówki lekarz wykonuje otwór w bocznej ścianie zatoki i modeluje błonę, uzyskując przestrzeń do wprowadzenia materiału kościozastępczego. Operowany obszar zostaje następnie przykryty specjalną membraną zaporową i śluzówką. Po upływie sześciu miesięcy implant i biomateriał zespalają się, tworząc stabilne podłoże dla nowego zęba.

  • Metoda zamknięta

Największą zaletą metody zamkniętej jest możliwość natychmiastowego wszczepienia implantu. Niestety, przy tego typu zabiegu istnieje większe ryzyko perforacji błony śluzowej.

 

Opracowanie:
Zamość, Szwedzka 15
tel. 84 639 48 08
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz