Materiał Partnera

Sezonowość sprzedaży kruszyw w Polsce - na co zwracać uwagę?

Sezonowość sprzedaży kruszyw w Polsce - na co zwracać uwagę?

Według oficjalnych danych na dzień 31.12.2010 krajowe geologiczne zasoby blisko 8 tys. udokumentowanych naturalnych kruszyw piaszczysto-żwirowych kształtowały się na poziomie prawie 17 mld megagramów (Mg). Ich duża dostępność idzie w parze ze znacznym zapotrzebowaniem (ponad 163 mln Mg). W Polsce eksploatację tego typu surowców prowadzi ok. 2000 podmiotów gospodarczych.

Jakie jest zapotrzebowanie na kruszywa i gdzie się one sprawdzają?

Specjaliści z firmy Wolkop podkreślają, że w Polsce szczególnym zainteresowaniem cieszą się kruszywa naturalne grube, które występują nierównomiernie. Odczuwalne jest to szczególnie w centralnej części kraju, gdzie odnotowuje się ich znaczny niedobór. Inaczej wygląda to w przypadku kruszyw drobnych, których złoża występują na terenie całej Polski (jedynie południowe województwa borykają się z ich brakiem). 

Dostępność kruszyw to podstawa rozwoju zarówno infrastruktury krajowej, jak i lokalnej - znajdują one zastosowanie głównie przy budowie dróg. Różne rodzaje kruszyw sprawdzają się także w budownictwie, np. przy produkcji zapraw budowlanych i betonów, w trakcie przygotowania terenu pod budowę, przy wykopie fundamentów czy wyrównywaniu terenu. Wiele firm opiera swoją działalność na sprzedaży i transporcie kruszyw, oferując m.in. sprzedaż mieszanki drogowej czy dowóz żwiru w miejsce wskazane wcześniej przez klienta.

Rodzaje kruszyw

Biorąc pod uwagę sposób pozyskania wyróżnia się 2 rodzaje kruszyw:

  • kruszywa naturalne
  • kruszywa sztuczne

Podział ze względu na stopień ziarnistości kruszywa prezentuje się następująco:

  • drobne
  • grube
  • wypełniacze
  • ruszywa o uziarnieniu ciągłym
  • kruszywa naturalne (mieszanka)

Kruszywa sztuczne ze względu na typ surowca użytego do produkcji oraz metodę uzyskiwania dzieli się na:

  • kruszywa organiczne
  • kruszywa z surowców mineralnych
  • kruszywa z odpadów przemysłowych

Analiza sezonowości sprzedaży kruszywa

Kruszywa sprzedawane są głównie przedsiębiorstwom budownictwa mieszkaniowego, inżynieryjnego, drogowego, betoniarniom, hurtowniom materiałów budowlanych, firmom brukarskim oraz osobom prywatnym. Każdy rodzaj odbiorców tego typu surowców powinien mieć świadomość, iż wielkość sprzedaży kruszywa (a więc i zapotrzebowanie na nie) rośnie od maja do października, a spada od listopada do kwietnia. Taka wiedza pozwala sprawnie zaplanować np. remont maszyn i urządzeń przedsięwzięć inwestycyjnych, zadania produkcyjne czy rozpoczęcie działań budowlanych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz