Materiał Partnera

Serwis kas fiskalnych bez tajemnic

Serwis kas fiskalnych bez tajemnic

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek posiadania i rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy tych firm i przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi. Awaria tego urządzenia to poważny kłopot, dlatego należy je poddawać regularnemu serwisowi, a w przypadku uszkodzenia dokonać jak najszybszej naprawy. 

Co warto wiedzieć

Podstawowym zadaniem kasy fiskalnej jest wydruk potwierdzenia dla klienta i sprzedawcy w postaci paragonu. Kupując nowe urządzenie należy pamiętać, że na początku pracuje ona w trybie szkoleniowym umożliwiającym wykonywanie próbnych wydruków i przeszkolenie personelu. Właściwe użytkowanie kasy fiskalnej wymaga przeprowadzenia fiskalizacji, co powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe, zawierające sprzedaż dzienną, przechowywane są w pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisane na kasie informacje będą ewidencjonowane i będą podstawą określenia obrotu podatnika. Usługę tę wykonuje odpowiedni serwis kas fiskalnych na wniosek właściciela kasy. Bardzo ważną czynnością, której częstotliwość regulowana jest przepisami, są regularne przeglądy techniczne. Wykonywane powinny one być nie rzadziej niż co 2 lata. Czynności, jakie powinien wykonać serwisant podczas przeglądu, obejmują sprawdzenie:

1.      stanu plomb na obudowie kasy lub na module fiskalnym kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce serwisowej,

2.      stanu obudowy kasy,

3.      czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę,

4.      programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy,

5.      poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,

6.      poprawności działania wyświetlacza klienta,

7.      stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy, co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy,

8.      stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Wynikiem działań serwisanta powinien być odpowiedni wpis do książki kasy i dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury.

Poza fiskalizacją i przeglądami technicznymi serwis kas obejmuje również wszelkie naprawy wykonywane w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a także konieczne czynności konserwacyjne.

Kasa fiskalna w rękach fachowca

Rozwój gospodarczy to także wzrost liczby różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw korzystających z tego typu urządzeń. W związku z tym rośnie również zapotrzebowanie na usługi serwisowe. Niemniej jednak poszukując odpowiedniego serwisanta warto zwrócić się do specjalisty posiadającego niezbędne doświadczenie i uprawnienia. Taką firmą jest Compak z Lęborka, która swoją działalność rozpoczęła w 2005 roku. Zajmują się oni sprzedażą oraz serwisem kas fiskalnych, wag elektronicznych, a także komputerów i notebooków. Swoim klientom oferują również akcesoria i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Compak to także kompleksowa obsługa urządzeń fiskalnych, sieci komputerowych i komputerowo-kasowych wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie personelu.

Serwis kas fiskalnych przeprowadzany zgodnie z wymogami to gwarancja prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Pozwoli nam to uniknąć różnego rodzaju kosztów i kar wynikających z zaniedbań lub wadliwego działania kasy.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz