Materiał Partnera

Serwis dźwigów, naprawa suwnic oraz innych urządzeń

Serwis dźwigów, naprawa suwnic oraz innych urządzeń
Przepisy mówią jednoznacznie, że serwis i konserwacja urządzeń technicznych takich jak dźwigi, żurawie, wózki widłowe i suwnice musi odbywać się regularnie i zachowywać najwyższe standardy. Ma to na celu ochronę przed wypadkami spowodowanymi przez awarie tego rodzaju sprzętu, dlatego takie przeglądy muszą być wykonywane w odpowiednim terminie, przez wykwalifikowanych w tym zakresie specjalistów. Jak często dokonuje się takich kontroli?

Przeglądy obowiązkiem każdego właściciela urządzenia

Przeglądy urządzeń dźwigowych oraz ich odpowiednia konserwacja wymagają właściwego przeprowadzania zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku oraz instrukcją eksploatacji danego urządzenia. Wykonanie takiego przeglądu wymaga oczywiście posiadania wiedzy na temat sposobu działania tego typu urządzeń, dlatego usługę zleca się takim firmom jak BTA-Konserwacja z miejscowości Morawica w woj. świętokrzyskim. Powyższe przepisy wskazują m.in. na to, jak często należy przeprowadzać przeglądy okresowe. Terminy te wynoszą:

  • co 90 dni dla wciągników i wciągarek z napędem ręcznym, suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym, żurawi z napędem ręcznym,
  • co 60 dni dla żurawi podnośnych i wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem podnoszenia sterowanym zdalnie,
  • co 30 dni dla wciągników i wciągarek wyposażonych w napęd mechaniczny ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, a także żurawi samojezdnych i wózków jezdniowych z wysięgnikiem.

Podczas takich kontroli sprawdza się m.in. działanie poszczególnych podzespołów, w tym urządzeń sterujących odpowiadających za bezawaryjną pracę urządzenia. Dzięki temu można szybko wykryć źródło usterek i usunąć je, zanim dojdzie do awarii uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu przez dłuższy czas, co mogłoby doprowadzić przedsiębiorstwo do strat finansowych.

Naprawa urządzeń dźwigowych i badania eksploatacyjne

Jeśli dany element urządzenia technicznego musiał zostać poddany naprawie, przed dopuszczeniem go do użytku musi on przejść badanie eksploatacyjne. Przeprowadzane przez firmę BTA-Konserwacja badania eksploatacyjne mają na celu sprawdzenie, czy usterka została prawidłowo naprawiona i czy dopuszczenie urządzenia do pracy w warunkach budowlanych będzie bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Regularnie korzystając z usług wyspecjalizowanej firmy mają więc Państwo pewność, że sprzęt zawsze będzie bezpieczny i wydajny.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz