Artykuł sponsorowany

Ściąganie dłużników – Kancelaria radcy prawnego Mariusz Leciński

Ściąganie dłużników – Kancelaria radcy prawnego Mariusz Leciński

Ściganie dłużników często jest problematyczne, zwłaszcza gdy ukrywają się za granicą kraju, szczególnie nienależącym do państw członkowskich Unii Europejskiej, np. w Stanach Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że odzyskanie wierzytelności jest niemożliwe. Np. kancelaria radcy prawnego Mariusza Lecińskiego postara się wypracować najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, by pomóc nam odzyskać pieniądze.

Problem ze spłatą długów

Długi są tematem trudnym, bo wiele osób ma problem z ich spłatą. Komornik natomiast mając tytuł wykonawczy, usiłuje ściągnąć należność za różne sposoby. Zajmuje wynagrodzenie, emeryturę, konto bankowe, a nawet nieruchomość i majątek ruchomy. Jeśli zobowiązania są bardzo duże, dłużnicy opuszczają kraj. Ucieczka nie jest jednak rozwiązaniem, szczególnie gdy osoba zadłużona ma rodzinę. Pozostawienie jej w kraju, prowadzi do rozpadu. Warto zwrócić się o pomoc do prawnika i podjąć negocjacje z wierzycielami, w czym skutecznie pomaga np. Kancelaria radcy prawnego Mariusz Leciński. Ekspert poszukuje najlepszego rozwiązania, podejmując przy tym próbę umorzenia odsetek karnych.

Pomoc wierzycielom za granicą – Kancelaria radcy prawnego Mariusz Leciński

Ucieczka za granicę przed wierzycielami, coraz rzadziej jest skuteczna. Opracowano już odpowiednie instrumenty prawne, pozwalające na ściąganie długów, nawet za granicą. Wsparcie prawnika w odzyskaniu należności jest przydatna. Komornik nie ma prawa zająć nieruchomości i pieniędzy, ale np. kancelaria radcy prawnego Mariusza Lecińskiego pomaga w windykacji należności, poprzez napisanie lub złożenie w imieniu wierzyciela, wniosku do sądu o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty. Na podstawie takiego dokumentu w każdym innym kraju UE, oprócz Danii, może zostać wszczęta zagraniczna egzekucja długu. Procedura trwa nieco dłużej niż w Polsce, ale jest równie skuteczna. Jest też możliwe zabezpieczenie środków na zagranicznym rachunku bankowym. Koszty, które pokrywa dłużnik są wyższe niż w kraju.

Opracowanie:
Toruń, Odrodzenia 7 lok. 2
tel. 601 175 443
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz