Materiał Partnera

Rzetelny audyt finansowy

Rzetelny audyt finansowy

Ustawa o rachunkowości dość precyzyjnie określa podmioty podlegające corocznemu obowiązkowi wykonywania sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Obowiązkowi takiemu podlegają między innymi spółki akcyjne, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Aby mieć pewność, że sprawozdanie zostało wykonane rzetelnie warto poddać je audytowi zewnętrznego podmiotu.

Kryteria sprawozdań finansowych

Obowiązek corocznego tworzenia sprawozdań finansowych ze swojej działalności ciąży na określonych podmiotach funkcjonujących na rynku. Objęte są nim przede wszystkim spółki akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń społecznych oraz banki. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe firmy lub konkretnej jednostki większego zakładu z pewnością stanowi element uwiarygodnienia działalności i stanowi istotny dokument zarówno przed kadrą zarządzającą (w przypadku sprawozdania finansowego jednostki), a także przed urzędami lub ewentualnymi inwestorami. Tego typu dokumenty są często istotnym elementem dokumentacji przetargowej, sporządzanej przez firmy startujące w przetargach publicznych. Jak wspomniano kwestię sprawozdań finansowych, dość szczegółowo reguluje ustawa o rachunkowości. Jest to zadanie obowiązkowe dla przedsiębiorstw i jednostek zatrudniających jednorazową minimum 50 etatów pracowniczych, zaś suma ich bilansów pod koniec roku obrotowego wynosi równowartość 2,5 miliona euro (lub oczywiście więcej). W tym przypadku rozpatrywana jest również wysokość uzyskanych przychodów pochodzących ze sprzedaży towarów i usług, których łączna suma osiągnęła co najmniej 5 milionów euro. Jeśli spośród tych trzech kryteriów, spółka akcyjna lub bank spełniają co najmniej dwa, wówczas podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Profesjonalny audyt

Prawidłowo wykonane sprawozdanie finansowe odzwierciedla profesjonalizm i rzetelność działania przedsiębiorstwa. Dlatego też warto poddać je audytowi biegłego rewidenta, który oceni jego jakość oraz wskaże ewentualne kwestie wymagające poprawy na przyszłość. Tego typu usługi oferuje między innymi Biuro Rachunkowe PC Partner, funkcjonujące w Krakowie. Należy podkreślić, że zawód biegłego rewidenta jest stanowiskiem zaufania publicznego, dlatego winien odznaczać się najwyższej jakości rzetelnością, uczciwością oraz bezstronnością badania audytorskiego. Firma PC Partner oferuje szereg czynności w zakresie audytu sprawozdań finansowych, polegających między innymi na potwierdzaniu sald środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaciągniętych przez firmę, rewizji poprawności zawartych umów oraz uwzględnieniu kwoty dokumentów źródłowych. Efekty audytu dokonywanego przez pracowników PC Partner prezentowane są podmiotowi w postaci opinii oraz raportów.
Opracowanie:
Kraków, Murarska 19 lok. 34
tel. 12 446 94 65
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz