Materiał Partnera

Rynkowe zapotrzebowanie na kompleksowe usługi księgowo-rachunkowe

Rynkowe zapotrzebowanie na kompleksowe usługi księgowo-rachunkowe

Według ekspertów rynków biznesowych, a także prognostyków, największy sukces branżowy w najbliższych latach osiągną biura rachunkowe, które świadczą kompleksowe usługi księgowo rachunkowe, dotyczące również obsług kadrowo-płacowej, a także doradztwa podatkowego/inwestycyjnego. Tego typu podmioty są bowiem w stanie zapewnić swoim klientom pełen zakres działań, który pozwala na brak konieczności budowania własnych, złożonych działów księgowości. To zaś sprzyja optymalizacji budżetowej. Dobre biuro rachunkowe dba również o prawny aspekt wszystkich ruchów gospodarczych przedsiębiorstwa, zapewniając mu należyte bezpieczeństwo.

Na co składają się kompleksowe usługi biur rachunkowych?

Dzisiaj najlepsze outsourcingowe usługi biur rachunkowych charakteryzują się kilkoma elementami. Są nimi elastyczność działań, możliwość ich wykonywania zdalnie, taniość, a także kompleksowość. Ostatni wyznacznik dotyczy szerokiego zakresu prac danego podmiotu, który związany jest zarówno z ewidencjonowaniem podatkowym księgowości uproszczonej, jak i pełnej, a także ze sprawami kadr i płac, pośrednictwa finansowego, optymalizacji podatkowej, czy też kontaktów z instytucjami skarbowymi oraz kontrolnymi. Uszczegóławiając, w zakresie usług księgowo-rachunkowych powinny znaleźć się: prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR, ryczałtu ewidencjonowanego,  tworzenie Jednolitych Plików Kontrolnych, przeprowadzanie audytów i współpraca z biegłymi rewidentami, kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, rozliczanie ZUS i PFRON, czy przygotowywanie deklaracji podatkowych. Jeśli chodzi o kadr i płacę, ich kompleksowa obsługa polega m.in. na sporządzaniu list płac, na przygotowywanie umów cywilnoprawnych, rozpatrywaniu wniosków urlopowych, czy też na tworzeniu zeznań podatkowych.

Oprócz obsługi księgowej i kadrowej, istotne dla firm staje się również doradztwo inwestycyjne, które dotyczy zaś analiz finansowych, audytów księgowych, sporządzania biznes planów, czy przygotowywania prognoz finansowych!

Szeroka wiedza dziedzinowa, biznesowa i prawna

Warto wiedzieć, że kompleksowe, tanie, elastyczne i szybkie usługi biur rachunkowych to nie wszystko. Najlepsze branżowe podmioty swoją przewagę konkurencyjną uzyskują głównie dzięki posiadanej szerokiej wiedzy nie tylko dziedzinowej, ale także biznesowej z danego obszaru, w którym działa klient, oraz prawnej. To pozwala świadczyć szerokie doradztwo, mogące sprawić, że dane przedsiębiorstwo zacznie nie tylko działać bardziej zorganizowanie, ale także odpowiednio strategicznie. Takie podejście usługowe dla swoich klientów świadczy jednak na rynku mało podmiotów – jednym z nich jest jednak Biuro Rachunkowe Sagra, które posiada odpowiednie uprawnienia ministerialne i działa z powodzeniem na rynku już od 1993 roku!

Opracowanie:
Warszawa, Dereniowa 6
tel. 22 644 22 42
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz