Materiał Partnera

Ryczałt ewidencjonowany - czym jest i kto może z niego korzystać?

Ryczałt ewidencjonowany - czym jest i kto może z niego korzystać?

Właściciele firm odprowadzający zryczałtowany podatek dochodowy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Sposób jej prowadzenia oraz wzór są precyzyjnie omówione w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17. grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na czym polega ryczałt ewidencjonowany i kto musi go prowadzić?

Jak prowadzić ewidencję przychodów?

Prowadzenie ewidencji przychodów wymaga zachowania porządku. Najlepiej prowadzić ją w formie tabeli. Dobrze jest korzystać z dostępnych programów komputerowych, które pomagają łatwo i szybko prowadzić ewidencję. Kluczowe jest zachowanie chronologii wprowadzanych danych. Niezależnie od tego, czy ewidencja jest prowadzona na papierze czy w komputerze wpisy powinny być wykonane do 20go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przedsiębiorca, który sam prowadzi ewidencje nie musi zgłaszać tego do urzędu skarbowego. Jednak jeżeli ewidencją przychodów zajmuje się firma zewnętrzna, taka jak Kancelaria Podatkowo-Księgowa Abacus z Warszawy, właściciel przedsiębiorstwa musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od podpisania umowy z księgowym na druku CEIDG-1. Do kontroli skarbowych należy zachować wszelkie dowody zakupów, które trzeba przechowywać przez co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Właściciele firm na koniec każdego roku podatkowego są zobligowani do przeprowadzania inwentaryzacji.

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest kierowany do przedsiębiorców z wybranych branż oraz gałęzi przemysłu. W zależności od specyfiki zawodu muszą odprowadzać podatek w określonej kwocie: 3% - działalność usługowa i gastronomiczna, 5,5% - budownictwo i działalność wytwórcza, 8,5% - m.in. ogrody zoologiczne oraz botaniczne, 17% - salony samochodowe czy agencje pracy tymczasowej i 20% - wolne zawody. Kompletna lista zawodów, objętych zryczałtowanym podatkiem jest dostępna w  Ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tam też znajduje się podział branż pod kątem oprocentowania.

Zalety zryczałtowanego podatku dochodowego

Istnieje kilka plusów, które przemawiają na korzyść zryczałtowanego podatku dochodowego. Po pierwsze uproszczony sposób prowadzenia ewidencji. Od przychodu, który stanowi podstawę opodatkowania, przedsiębiorca może odliczyć np. składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne. Następnym plusem jest fakt, iż właściciele firm są zobligowani do przeprowadzania inwentaryzacji na koniec każdego roku podatkowego. Wystarczy tu ewidencja ryczałtowa. Przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym do 20-tego każdego miesiąca bądź kwartalnie. Warto pomyśleć tu o przyszłych zyskach. Jeżeli okażą się wysokie, wówczas podatek będzie wzrastał. Warte podkreślenia jest, że przedsiębiorca, który zdecydował się na podatek zryczałtowany nie będzie mógł rozliczać się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko i nie będzie mógł korzystać z ulgi prorodzinnej.

Współpracując z biurem rachunkowym pod kątem prowadzenia ewidencji przychodów, dobre podjąć z nim współpracę z prowadzenia całej księgowości firmy. Abacus oferuje prowadzenie ksiąg handlowych oraz księgi przychodów i rozchodów, obsługę kadrowo-płacową, sprawozdania do GUS, rozliczenia z US i ZUS oraz doradztwo podatkowe.

Opracowanie:
Warszawa, Lanciego 8 lok. 29
tel. 22 649 43 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz