Artykuł sponsorowany

Rozwód z orzeczeniem o winie z udziałem adwokata

Rozwód z orzeczeniem o winie z udziałem adwokata

Rozwody z orzeczeniem o winie stanowią bardzo ciężką batalię pomiędzy małżonkami. Orzeczenie sądowe w tego typu sprawach znacznie może wpłynąć na sytuację życiową oraz materialną obu stron, dlatego decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego z wnioskiem o wskazanie wyłącznej wini współmałżonka za rozkład pożycia małżeńskiego, powinna być konsultowana z kancelarią adwokacką.

Ustalenie zakresu działania

Powodem rozwodów ze wskazaniem wyłącznej winy małżonka jest najczęściej zdrada, alkoholizm, przemoc w rodzinie, a także ustanie odbywania stosunków cielesnych w małżeństwie. Tego typu sprawy zawsze są bardzo złożone, dlatego już na pierwszym etapie sporządzania pozwu rozwodowego, należy podjąć współpracę z dobrą kancelarią adwokacką. To ona określi szanse powodzenia w toku postępowania sądowego, a także uświadomi pozywającego/ lub pozwanego, o konsekwencjach rozwodu z orzeczeniem o winie. Może on bowiem wpłynąć na ustalanie podziału majątku, a także prawa opieki nad wspólnym potomstwem. Dobry adwokat jeszcze przed wysłaniem pozwu do odpowiedniego sądu zorientuje się, na jakiej podstawie będzie można przygotowywać linię ataku/obrony w tego typu sprawach. Bardzo ważne są relacje świadków, dowody rzeczowe, nagrania, wiadomości tekstowe, czy też dokumentacja bankowa oraz medyczna. Olbrzymie doświadczenie w sprawach rozwodowych ma między innymi Kancelaria adwokacka Mariusza Lewandowskiego, która wyspecjalizowana jest w wielu gałęziach prawa – prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, postępowania ekstradycyjne. Dzięki temu działający tam specjaliści zapewniają również swojemu klientowi odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Zastępstwo procesowe

Po ustaleniu różnych wariantów działania oraz sporządzeniu bilansu zysku i strat, jakie klient może ponieść w związku ze złożeniem pozwu rozwodowego ze wskazaniem wyłącznej winy małżonka za ustanie pożycia małżeńskiego, przychodzi czas na postępowanie sądowe. Na swojego zastępcę procesowego warto wybierać adwokata, który posiada duże doświadczenie w prawie karnym i gospodarczym. Wiedza oraz kompetencje z tego zakresu pomagają uzyskać korzystny werdykt sądowy między innymi w przypadku spraw dotyczących przemocy domowej – fizycznej i psychicznej – czy wspólnego majątku również w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Przy rozwodach z orzeczeniem o winie należy pamiętać również o konsekwencjach alimentacyjnych. Małżonek winny wielokrotnie będzie zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz małżonka niewinnego, nawet jeśli znajduje się on w niedostatku. Strona winna nie może również zgłaszać roszczenia o alimenty w sytuacji złego stanu materialnego, co przysługuje często małżonkom po procesach sądowych bez orzekania o winie. Współpraca z dobrym adwokatem jest zatem bardzo ważna zarówno dla pozywającego, jak i pozwanego – wielokrotnie to jego umiejętności przechylają szalę zwycięstwa na korzyść klienta.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz