Materiał Partnera

Rozwód, podział majątku, alimenty na dziecko – tylko z pomocą radcy prawnego!

Rozwód, podział majątku, alimenty na dziecko – tylko z pomocą radcy prawnego!

Postępowania sądowe w sprawach o rozwód, obok kwestii związanych z ustaleniem  przesłanek rozpadu małżeństwa,  obejmują również sprawy  dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów rodzica z  dzieckiem, wysokości alimentów przysługujących dziecku, ale również mogą dotyczyć zasadności i wysokości alimentów przysługujących drugiemu  małżonkowi, sposobu korzystania  przez małżonków z   mieszkania lub domu na czas wspólnego w nim zamieszkiwania, a czasami również poddziału majątku wspólnego czy eksmisji.

To z tych względów pomoc radców prawnych jest przy sprawach rozwodowych nieoceniona.

Krok pierwszy – sporządzenie pozwu

Pierwszy kontakt z radcą prawnym przy sprawach rozwodach, należy podejmować już na początku całej drogi sądowej. Mowa mianowicie o sporządzeniu pozwu rozwodowego, który musi spełniać określone normy. Ważne jest to, aby przygotowała go osoba mająca doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego i cywilnego.

Istnieje wówczas możliwość  dołączenia do pozwu dodatkowych wniosków. Mogą nimi być np. wniosek o przyznanie alimentów na rzecz małżonka,  wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania/domu na czas wspólnego w nim zamieszkiwania przez oboje małżonków, a także w pewnych sytuacjach wniosek o orzeczenie eksmisji drugiego małżonka lub podział majątku wspólnego.

Krok drugi – przygotowanie i proces sądowy

Radca prawny to nie tylko osoba, która pomaga stronom w przygotowaniu pozwu i odpowiedzi na niego. Istotne jest także przygotowanie odpowiedniej strategii podczas procesu sądowego. Jest to szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. W takiej sytuacji koniecznym jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego.

Pomoc radcy prawnego jest tu niezwykle istotna.

Podejmując decyzję o dochodzeniu winy współmałżonka w procesie rozwodowym należy bowiem ocenić czy dowody, którymi dysponuje strona postępowania są wystarczające do tego aby uzyskać oczekiwany wyrok.

Nie należy również zapominać, iż przy podejmowaniu takiej decyzji ważne jest dokonanie  bilansu zysków i strat. Dodatkowe oskarżenia podczas rozprawy rozwodowej mogą skutkować wydłużeniem postępowania sądowego, a nie zawsze pozwolą osiągnąć zamierzony cel.

Z tych też względów ważne jest aby swoje stanowisko skonsultować z radcą prawnym i  wybrać najlepsze  rozwiązanie.

Sprawy o podział majątku

W toku postępowań sądowych o rozwód sąd nie zawsze zajmie się podziałem majątku wspólnego małżonków. Uczyni to jedynie wówczas, gdy postępowanie w tej sprawie nie spowoduje nadmiernej zwłoki.  W sytuacji gdy sąd nie orzeknie w wyroku rozwodowym o poddziale majątku wspólnego koniecznym jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o dokonanie takiego podziału, w samodzielnym postępowaniu sądowym.

Odnośnie  podziału majątku pomiędzy małżonkami  ważnym jest podjęcie przez małżonków próby polubownego rozwiązania tej kwestii. Pomoc radcy prawnego w wielu przypadkach pozwoli doprowadzić do pozasądowego rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Pomoc  radcy prawnego jest też bardzo istotna z uwagi na fakt, iż małżonków często łączy  wspólnie prowadzona działalność gospodarcza.  W sprawach działowych niezbędna jest zatem  również znajomość prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego.

Radca prawny Małgorzata Dróżdż-Stasiak zajmuje się zarówno reprezentowaniem małżonków w postępowaniach sądowych o rozwód jak i o podział majątku a także w negocjacjach dotyczących polubownego rozstrzygnięcia kwestii działowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz