Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja?

Jeżeli w małżeństwie dochodzi do rozkładu pożycia, małżonkowie mogą zdecydować się na rozwód albo na separację. Oba wybory mają podobne skutki, ale separacja jest odwracalna. Przeczytaj, jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją. Dowiedz się, ile kosztuje złożenie pozwu o separację oraz jak wyglądają kwestie majątkowe.

Czym różni się rozwód od separacji?

Podjęcie decyzji co jest dla nas lepsze – rozwód czy separacja jest trudne. Aby otrzymać rozwód, należy wykazać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku orzeczenia o separację wystarczy jedynie zupełny rozkład pożycia. Separacja zatem jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pomimo przekonania o zupełnym rozkładzie zawiązku nie chcą ostatecznie zrywać węzła małżeńskiego.

Małżonkowie, którzy pozostają w separacji, w dalszym ciągu są małżeństwem. Oznacza to, że nie mogą oni zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Co więcej, powrót do panieńskiego nazwiska także jest niemożliwy.

Jeżeli małżonkowie pozostający w separacji podejmą wspólne pożycie, mogą zażądać zniesienia separacji, ale musi być to wspólna decyzja obojga małżonków. W przypadku, kiedy zniesienia separacji chcę tylko jedna strona, sąd nie wyrazi na to zgody.

Jak wystąpić o separację?

Pozew o separację może zostać wniesiony zarówno przez jednego z małżonków, jak i przez obojga. Wniosek powinno złożyć się do sądu okręgowego. Należy określić w pozwie nasze żądania oraz to z czyjej winy one wynikają – można także złożyć wniosek bez orzekania o winie.

W pozwie należy umieścić także uzasadnienie. Opisujemy w nim, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia. Ważne są dowody, które potwierdzą, że opisane przez nas fakty są prawdziwe. Warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który pomoże w formalnościach i sprawi, że cały proces będzie przebiegał sprawnie.

Ile kosztuje separacja?

Wysokość opłaty od pozwu o separację to 600 zł. W przypadku, kiedy małżonkowie zgodnie wnoszą o separację, koszty zmniejszają się do 100 zł. Kwotę te opłaca się wraz z wniesieniem pisma do sądu. Koszty apelacji od decyzji sądu są takie same.

Czasami konieczne są dodatkowe opłaty – związane z powołaniem biegłego czy skorzystaniem z pomocy tłumacza przysięgłego. Można domagać się także zwolnienia od kosztów. W takim przypadku potrzebne będzie oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów procesu bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Sąd może przychylić się do naszej prośby, dzięki czemu unikniemy dodatkowych kosztów.

Kwestie majątkowe w czasie separacji

Rozdzielność majątkowa następuje na skutek podpisania intercyzy oraz kiedy jeden z małżonków ogłosi upadłość finansową lub zostanie ubezwłasnowolniony. W przypadku orzeczenia separacji także następuje rozdzielność majątkowa.

Jeżeli separacja zostanie zniesiona, między małżonkami, powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków po odwołaniu separacji, sąd ma obowiązek orzec o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Czy można wziąć rozwód w czasie separacji?

Małżonkowie mogą wnieść pozew o rozwód zaraz po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji. Mogą zrobić to także po paru latach. Jeżeli decyzja o rozwodzie zostanie podjęta, sąd na nowo rozstrzygnie kwestie dotyczące winy za powstały rozkład oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów czy wspólnego mieszkania. Przeczytaj, jak uzyskać szybki rozwód.

Czas separacji dobrze jest wykorzystać na przemyślenie wszystkich za i przeciw dotyczących wniosku. Przed powzięciem ostatecznej decyzji, którą jest rozwód, warto zawalczyć o związek i spróbować się porozumieć oraz odbudować relacje.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz