Materiał Partnera

Rozwód bez orzekania o winie – przebieg i skutki

Rozwód bez orzekania o winie – przebieg i skutki

Rozwód to jedna z najtrudniejszych sytuacji życiowych. Pociąga za sobą całą lawinę wydarzeń. Według statystyk wymiaru sprawiedliwości, sprawa rozwodowa najczęściej kończy bez orzekania o winie. Z reguły trwa ona krótko i jest mniej stresująca dla małżonków. Konsekwencje prawne takiego rozwodu znacznie różnią się od tych, jakie mają miejsce przy innych trybach procesowych.

Czym skutkuje rozwód bez orzekania o winie?

Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd Okręgowy ma obowiązek wskazać, która ze stron ponosi winę za rozpad więzi małżeńskich. Odstąpienie od takiego wyroku jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwany i powód razem złożą wniosek o nieorzekanie o winie. W przeciwnym razie sąd orzeka z urzędu o winie jednego lub obojga małżonków.

Konsekwencją rozwodu bez orzekania o winie są ograniczenia w dochodzeniu alimentów. Sąd przyznaje je tylko w przypadku niedostatku jednej ze stron. Niedostatkiem nazywa się stan, w którym dochody są na tyle niskie, że uniemożliwiają realizację podstawowych potrzeb.

Złą sytuację finansową należy odpowiednio udowodnić, przedstawiając odpowiednie dokumenty, bądź też wzywając świadków, mających poświadczyć o kryzysowej sytuacji. W takich przypadkach zaleca się skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego upływa w ciągu pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Może być on jeszcze krótszy. Wygasa bowiem chwili zawarcia nowego małżeństwa przez osobę pobierającą alimenty.

Czy sąd zajmuje się podziałem majątku ?

Sprawy związane z podziałem wspólnego majątku małżonków zazwyczaj nie są przedmiotem rozprawy rozwodowej. Od każdej reguły są jednak odstępstwa. Kwestie majątku sąd rozstrzyga tylko wtedy, jeśli nie przedłuży to w żaden sposób procesu. Strony muszą być więc całkowite zgodne, a rola sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia podziału majątku.

W przypadku braku porozumienia małżonków sądy nie umieszczają orzeczenia o podziale majątku w wyroku rozwodowym. Strony muszą wówczas złożyć odrębny wniosek o rozprawę. Warto nadmienić, że można z nim wystąpić nawet kilka lat po uzyskaniu rozwodu. W przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów warto zwrócić się do specjalisty. Sądowe procedury w jasny sposób wyjaśni Michał Bronikowski Kancelaria radcy prawnego.

Jak długo trwa proces rozwodowy?

Pierwsza rozprawa sądowa odbywa się w ciągu trzech miesięcy od złożenia pozwu. Proces rozwodowy przebiega sprawniej, gdy pozwany i powód  sami osiągnęli porozumienie co do warunków rozstania. Dotyczy to zwłaszcza uregulowania stosunków z dziećmi.  Strony, chcąc przyśpieszyć rozwód, powinny uzgodnić takie kwestie, jak:

  • ustanowienie władzy rodzicielskiej
  • określenie wielkości alimentów
  • ustalenie częstotliwości kontaktów z potomstwem

Uporządkowanie powyższych spraw rodzinnych, sprawia, że sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie.  W większości przypadków  proces rozwodowy kończy się zwykle przed upływem pół roku od złożenia powództwa. Nie bez powodu więc tryb bez orzekania o winie małżonkowie określa się mianem ,,szybkiego rozwodu’’

Proces rozwodowy przebiega w dużym tempie również ze względu na brak sądowego obowiązku przesłuchiwania świadków. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych przestojów. Jeśli bowiem świadkowie nie stawią się na rozprawie, sąd musi ją odroczyć.

Sąd, ustalając rozpad więzi małżeńskiej, zapoznaje się zwykle tylko ze zdaniem pozwanego i powoda. Tym samym nie są oni narażeni na eskalację konfliktu, która mogłaby powstać w momencie składania zeznań przez osoby trzecie. Obycie się bez publicznego ,,prania brudów’’ oszczędza im też dodatkowego stresu.

Opracowanie:
Gliwice, Kościuszki 30 lok. 3
tel. 32 231 45 61
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz