Materiał Partnera

Rozwiązania dla BHP firmy Endeco

Rozwiązania dla BHP firmy Endeco

Bezpieczeństwo i higiena pracy to istotne aspekty organizacji pracy w każdym zakładzie przemysłowym niezależnie od branży, na której gruncie on działa. Firma Endeco od początku swojego istnienia zajmowała się wspieraniem właśnie tych podmiotów – początkowo w zakresie doradztwa technicznego dla górnictwa, a obecnie poprzez działalność produkcyjną i handlową w sferze sprzętu BHP.

Bezpieczne technologie dla przemysłu

Swój początek zlokalizowana w Katowicach firma Endeco miała w 1990 roku jako firma zajmująca się doradztwem technicznym dla górnictwa. Dwa lata później w Bytomiu powstał zakład produkcyjny komponentów dla górnictwa podziemnego, gdzie przez kolejne sześć produkowano zespoły górniczych przenośników zgrzebłowych obejmujące między innymi rynny, napędy czy zastawki. Ponadto Endeco zajmowało się produkcją zespołów i części dla kombajnów chodnikowych oraz układów hydraulicznych.

W zakresie działalności firmy lezą również usługi związane z niewybuchowym usuwaniem zatorów za pomocą systemu CARDOX prowadzone od 1995 roku. Forma i sposób działania nabojnicy sprawiają, że jest on całkowicie bezpieczny w pracy w obecności metanu lub innych czynników zagrażających bezpieczeństwu pracowników. Od 2006 roku produkcja obejmuje ręczne pompy hydrauliczne, a wraz z nimi specjalistyczne oprzyrządowanie robocze – te produkty są głównie eksportowane za granicę.

Istotną część działalności Endeco, prowadzoną już od 1993 roku, stanowi produkcja oraz dystrybucja środków ochrony indywidualnej. W ofercie znajdziemy artykuły BHP przeznaczone do ochrony dróg oddechowych podczas wykonywania rozmaitych czynności – od malowania przez pracę z klejami po spawanie.

Artykuły BHP w ofercie Endeco

Działalność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy stanowi ważną część działań firmy Endeco. Obejmuje ona produkcję oraz dystrybucję środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych pracowników podczas pracy w utrudnionych warunkach – w obecności oparów i gazów, gdy powietrze jest zapylone lub zanieczyszczone.

W ofercie firmy znajdują się pochłaniacze klasy 1 i 2 stosowane w przypadku gazów i oparów organicznych i nieorganicznych, oparów kwaśnych, amoniaku i jego pochodnych. Mają one szerokie zastosowanie w rozmaitych pracach. Łączone są one maskami pełnymi oraz półmaskami wyposażonymi w łączniki poduszkowe. Wszystkie produkty mają oznakowanie CE oraz zachowują zgodność z normami europejskimi.

W zakresie NHP Endeco oferuje również filtry sprężonego powietrza wykorzystywane do oczyszczania powietrza przeznaczonego do oddychania. Te urządzenia również stosowane są w połączeniu z maskami pełnotwarzowymi lub półmaskami. Uzupełnienie oferty stanowią półmaski filtrujące, a wśród nich półmaski antysmogowe z węglem kamiennym, które znajdują zastosowanie poza miejscem pracy.

Opracowanie:
Katowice, al. W. Korfantego 76
tel. 32 251 73 22
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz