Materiał Partnera

Różnice między odzieżą ochronną a roboczą

Różnice między odzieżą ochronną a roboczą

Chociaż pojęć odzież robocza i odzież ochronna używa się zamiennie, w istocie są to dwa różne typy odzieży, które spełniają odmienne zadania. Podczas gdy wymaga się, by odzież ochronna posiadała specjalne certyfikaty, potwierdzające spełnianie surowych norm, odzież robocza nie musi spełniać specjalnych warunków. Jakie jeszcze są między nimi różnice? Sprawdź w naszym przewodniku.

Różnice między pojęciami odzieży roboczej a odzieży ochronnej określają przepisy BHP, zawarte w Kodeksie Pracy. Ponadto warto pamiętać, że to pracodawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie pracownikowi odzież oraz obuwie, spełniające określone wymagania, zwłaszcza w przypadku odzieży ochronnej. Przyjrzyjmy się zatem obu typom odzieży pracowniczej.

Odzież robocza

Odzież robocza ma na celu zastąpienie odzieży pracownika i stosuje się ją w przypadku, gdy pracownik brudzi się substancjami szkodliwymi dla zdrowia, gdy wymagana jest specjalna czystość mającego powstać produktu oraz jeśli w pracy występują czynniki, które powodują przyspieszone niszczenie odzieży. Bardzo często na przykładzie odzieży roboczej jesteśmy w stanie określić zawód: istnieje odzież przeznaczona dla gastronomii; inna dla kelnerki, inna dla kucharza, czy odzież dla służby zdrowia: pielęgniarek oraz lekarzy. Odzieżą roboczą nazwiemy zarówno komplet ubrań, jak i pojedyncze elementy garderoby: rękawice, kask, okulary, obuwie, fartuchy, spodnie, buty, kamizelki, koszule, koszulki i bielizna. Wysokiej jakości odzież ochronną i odzież roboczą nabędziemy w przedsiębiorstwie wielobranżowym ROBO, oferującym między innymi rękawice, kaski, kurtki, bluzy, fartuchy, spodnie, linki oraz zatrzaśniki.   

Odzież ochronna

Odzież ochronna to z kolei według przepisów środek ochrony indywidualnej, służący do zakrycia odzieży osobistej lub ją zastępujący, mający na celu ochronę pracownika przed zagrożeniem zdrowia lub życia. Powinna spełniać poszczególne normy, związane z różnymi typami zagrożeń, co musi zostać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Najczęściej występujące zagrożenia to zagrożenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, biologiczne lub spowodowane czynnikami atmosferycznymi i to głównie przed nimi chroni odzież ochronna. W odróżnieniu od odzieży roboczej, odzież ochronną można podzielić na różne podkategorie: odzież ostrzegawczą, chroniącą przed promieniowaniem jonizującym oraz elektromagnetycznym, czynnikami chemicznymi, biologicznymi, termicznymi, uszkodzeniami mechanicznymi, przed szkodliwym działaniem płynów, porażeniem prądem, pyłami. Osobny rodzaj odzieży ochronnej stanowi odzież przeznaczona do stosowania przy pracach, podczas których istnieje zagrożenie wybuchem. 

Opracowanie:
Staszów, Towarowa 17
tel. 607 292 288
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz