Materiał Partnera

Rozliczanie podatku z Niemiec

Rozliczanie podatku z Niemiec

Praca za granicą, w tym Niemczech, ma dla wielu osób dobre strony, aczkolwiek zawsze wiąże się ona z dodatkowymi sprawami formalnymi, których załatwienie jest naszym obowiązkiem. Każda osoba, która uzyskuje dochody na terenie naszych zachodnich sąsiadów, a także emeryci i renciści oraz osoby pobierające niemieckie świadczenia socjalne powinny złożyć deklarację podatkową do odpowiedniego Urzędu Finansowego.

Gdzie i kiedy złożyć roczną deklarację podatkową?

Jak już zostało wspomniane na wstępie, roczna deklaracja podatkowa powinna zostać złożona przez osoby pracujące w Niemczech, osoby pobierające z niemieckiego budżetu emerytury i renty, a także zasiłki socjalne. Taką deklarację należy złożyć do właściwego urzędu, który określa się według ostatniego miejsca zameldowania w Niemczech. Wyjątek stanowią pracownicy polskich firm budowlanych. One przydzielone są do jednego z dwóch urzędów zajmujących się rozliczaniem podatników zatrudnionych w firmach w tej branży. Tymi urzędami są Finanzamt Oranienburg i Finanzamt Cottbus. To oznacza, że niezależnie od zameldowania pracowników z firm ogólnobudowlanych, rozliczani są oni w jednym z dwóch wspomnianych Urzędów Finansowych.

Niemieckie prawo mówi o tym, że termin rozliczania się z fiskusem upływa wraz z dniem 31 maja. Do tego dnia powinny wpłynąć roczne deklaracje podatkowe za poprzedni rok. Oczywiście termin złożenia deklaracja da się przesunąć, jednakże niezbędne jest wcześniejsze powiadomienie o tym fakcie właściwego Finanzamtu. Mimo to każdy podatnik może otrzymać wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej za dany rok i wtedy ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania wyznaczonego terminu. Gdy mamy problemy ze złożeniem zeznania, warto skorzystać z pomocy oferowanej przez Centrum podatku niemieckiego z Przemyśla w województwie podkarpackim. Jeśli podatnik nie zareaguje na wezwanie, dojdzie do wydania decyzji za rozliczenie na podstawie oszacowania. Taka decyzja nazywana jest Bescheid. Dla podatnika takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne, ponieważ rozliczenie to nie zawiera ulg oraz odliczeń, a najczęściej konieczne jest dopłacenie podatku.

Kiedy otrzymamy decyzję o zwrocie podatku?

Urzędy Finansowe działające na terenie Niemiec nie mają określonego terminu na wydanie decyzji za rozliczenie, a co za tym idzie, nie ma dokładnej daty, do kiedy muszą wypłacić zwrot podatku. To sprawia, że czas oczekiwania jest różny, lecz najczęściej wynosi od 3 do 6 miesięcy. Urzędy Finansowe mogą zwlekać z rozpatrzeniem wniosków, aczkolwiek zbyt długi czas oczekiwania wiąże się z koniecznością wypłaty dodatkowych odsetek, czyli Zinsen. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli decyzja o zwrocie podatku została wydana minimum 15 miesięcy od pierwszego dnia, w którym możliwe było złożenie zeznania podatkowego. Warto również wiedzieć, że zeznania podatkowe w Niemczech można składać do 4 lat do tyłu. To oznacza, że w 2020 roku można składać rozliczenie za rok 2016 i lata późniejsze.

Opracowanie:
Przemyśl, Barska 15
tel. 606 420 555
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz