Materiał Partnera

Rozgraniczenie nieruchomości – prace geodezyjne i kartograficzne

Rozgraniczenie nieruchomości – prace geodezyjne i kartograficzne

Bardzo ważnymi usługami geodezyjnymi i kartograficznymi, są te związane z rozgraniczeniami nieruchomości. Warto wiedzieć, że aby móc przeprowadzić odpowiednie procedury, w tymże zakresie, należy posiadać olbrzymie doświadczenie i kompetencje prawne, administracyjne, a także pomiarowe. Najlepsze biura geodezyjne, przy rozgraniczeniach nieruchomości, wykorzystują nowoczesne sprzęty, a także oprogramowanie komputerowe.

Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Ustawodawstwo polskie, dotyczące prawa geodezyjnego, mówi o tym, że rozgraniczenie nieruchomości jest zespołem czynności mających na celu ustalenie przebiegu granic danych terenów, co przeprowadzone jest poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych. Te zaś muszą zostać wytyczone zarówno w terenie, jak i na mapach zagospodarowania przestrzennego (mapy zasadnicze). Warto przy tym wiedzieć, że rozgraniczeniu wedle norm, podlegają wszystkie lub niektóre granice danej nieruchomości z przyległymi innymi nieruchomościami, czy innego typu gruntami.

Kiedy wykonywane jest rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości wykonywane jest najczęściej w różnych sytuacjach spornych, lub też niejasnych związanych z np. terenami działek budowlanych. Często wykonuje się je przy inwestycjach budowy magazynów, ośrodków przemysłowych, czy centrów handlowych i innych prywatnych realizacjach na terenach urbanistycznych. Może ono również dotyczyć kwestii spornych przy sprzedaży działek, czy też odrolnieniu gruntów i przekształcania ich w wydzielone tereny pod budowę domów jednorodzinnych. Działaniami administracyjnymi, pomiarowymi, a także kartograficznymi, w związku z rozgraniczeniami nieruchomości, na zlecenie sądów, urzędów miast, klientów biznesowych, czy też indywidualnych, zajmują się zaś tylko szeroko wyspecjalizowane, nowoczesne i uprawnione biura. Jednym z nich, jest Kancelaria Geodezyjna s.c. z Lubina (okolice Głogowa i Legnicy).

Uproszczony schemat procedury podziału nieruchomości – etap administracyjny

Rozgraniczenia nieruchomości na drodze administracyjnej (często później dochodzi również do procedury sądowej), odbywają się w uproszczeniu, w następujących pracach: wniosek o podział nieruchomości, postanowienie o możliwości podziału nieruchomości, zgłoszenie pracy geodezyjnej, analiza materiałów uzyskanych z ODGiK, badanie ksiąg wieczystych, przyjęcie granic nieruchomości, skompletowanie operatu technicznego, przyjęcie operatu przez PZGiK, decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Proces ten wykonuje się głównie wtedy, kiedy rozgraniczenie jest potrzebne do ustalenia przebiegu granic, wcześniej nieustalonych, bez odpowiedniej dokumentacji, lub będących kwestią sporną między różnymi podmiotami.

Opracowanie:
Lubin, Odrodzenia 20 lok. 3
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz