Materiał Partnera

Rozdzielnica elektryczna - domowy prąd pod nadzorem.

Rozdzielnica elektryczna - domowy prąd pod nadzorem.

O ile bardzo często kable i instalacje elektryczne w domu przyrównywane są do krwioobiegu, o tyle do serca można porównać ich najważniejszy element, kontrolujący pracę całego systemu, czyli rozdzielnice elektryczne. Nazywane także tablicą lub skrzynką elektryczną, kryją w swoim wnętrzu aparaturę sterowniczą, ochronną, regulacyjną i pomiarową, od której zależy prawidłowe działanie całej instalacji elektrycznej w naszym domu.

Podział podstawowy

Współczesne instalacje elektryczne są dużo bardziej rozbudowane w porównaniu z tymi,
z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilkanaście lat temu. Składały się one wtedy
z niewielkiej liczby obwodów i były zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi, tzw. korkami. Dziś instalacje są dużo bardziej rozbudowane, a co za tym idzie wymagają też większej ilości obwodów oraz bardziej zaawansowanych aparatów chroniących przed przeciążeniem, porażeniem oraz przepięciami. Rozdzielnice elektryczne można podzielić na kilka grup. Rozróżnia się je pod względem miejsca instalacji (wnętrzowe i napowietrzne), sposobu montażu (naścienne, przyścienne, wolnostojące), funkcji (siłowe, oświetlenia, manewrowo-stycznikowe, oddziałowe główne i podrozdzielnie) oraz zasady konstrukcji (szafkowe
i tablicowe). W przypadku instalacji domowych najczęściej stosuje się te ostatnie rozwiązania, które montuje się zazwyczaj w pobliżu wejścia do budynku, gdzie łączą się one
z sieciami zewnętrznymi.

Wyposażenie rozdzielnicy domowej

Każda rozdzielnica elektryczna musi być wyposażona w odpowiednią aparaturę modułową, która zapewni bezpieczeństwo w razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy instalacji. Do podstawowych jej elementów zaliczyć należy:

  • rozłącznik izolacyjny, który jest pierwszym elementem rozdzielnicy, do którego podłączamy główny kabel zasilający, przychodzący ze złącza kablowego. Pełni on także rolę wyłącznika głównego,
  • wyłączniki różnicowoprądowe - służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru.
  • ogranicznik przeciwprzepięciowy, nazywany także odgromnikiem, który uchroni sieć przed skutkami przepięć wywołanych np. burzą,
  • wyłącznik nadmiarowo-prądowy - zastępujący tradycyjne bezpieczniki (wkładki topikowe),
  • lampki sygnalizujące czy w danym obwodzie jest prąd,
  • programatory sterujące - do załączania obwodów o wyznaczonej godzinie, na przykład oświetlenia przed domem lub ogrodu,
  • licznik wskazujący zużycie prądu w gospodarstwie domowym.

Spis wyposażenia tablicy wraz z liczbą poszczególnych elementów potrzebnych do jej poprawnego działania, powinien zawierać przygotowany wcześniej projekt instalacji elektrycznej. Należy także pamiętać aby wszelkie prace instalacyjne zlecać specjalistom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Instelo Grzegorz Małkiewicz. Dzięki temu będziemy mieć gwarancję, że wszystkie elementy rozdzielnicy zostaną podłączone „zgodnie ze sztuką” i w razie awarii zareagują
w sposób prawidłowy.

Wykonywanie instalacji elektrycznej to bardzo złożony proces. Niemniej jednak to przede wszystkim prawidłowe zaprojektowanie i podłączenie rozdzielnic zapewni nam bezpieczne oraz komfortowe korzystanie z domowej energii elektrycznej.

Opracowanie:
Białe Błota, Tulipanowa 9
tel. 693 240 823
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz