Materiał Partnera

Rola transportu wewnętrznego w organizacji pracy magazynu

Rola transportu wewnętrznego w organizacji pracy magazynu

Sprawne funkcjonowanie transportu wewnętrznego pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych i lepszy przepływ towarów. W efekcie możliwa jest bardziej dynamiczna praca, która skutkuje lepszą terminowością wysyłek. W zależności od specyfikacji zakładu oraz rodzaju logistyki wewnątrzzakładowej, można wdrożyć różne systemy usprawniające te procesy.

Charakterystyka transportu wewnętrznego

Transport wewnętrzny to działania logistyczne skupiające się w jednym przedsiębiorstwie. Przeważnie jest to przemieszczanie towarów w obrębie wybranego zakładu. Środowiska przemysłowe często charakteryzują się dużą zmiennością przepływów materiałów, co prowadzi do zwiększenia parametrów eksploatacyjnych. Ze względu na minimalizację kosztów, a przy tym zwiększenie efektywności, ergonomii i bezpieczeństwa, transport wewnętrzny poddaje się usprawnieniu poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów, które zapewnią prawidłową współpracę poszczególnych segmentów. Różne branże wymagają jednak profesjonalnego przystosowania odpowiedniego systemu transportu wewnętrznego.

Rodzaje logistyki wewnątrzzakładowej

Transport wewnątrzzakładowy można podzielić ze względu na wykonywane zadania. Przejęcie oraz wysyłka materiałów oraz czynności związane z ich składowaniem to transport składowo-magazynowy. Logistyka między poszczególnymi stanowiskami roboczymi nazywana jest transportem stanowiskowym. Jeśli przedsiębiorstwo posiada wiele wydziałów produkcyjnych, mówimy wtedy o transporcie międzywydziałowym. Natomiast jeśli produkty przemieszczają się między różnymi halami, mamy do czynienia z transportem wewnątrzwydziałowym. Każdy z tych rodzajów odgrywa duże znaczenie w szybkości przepływu produktu i wymaga zastosowania indywidualnych rozwiązań, które nie będą na siebie negatywnie wpływać.

Działania usprawniające transport wewnętrzny

Logistykę wewnętrzną można usprawnić na wiele sposobów. Podstawą jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i szybka identyfikacja położenia wybranych towarów. Za pomocą systemów automatyki przemysłowej możliwa jest częściowa lub całkowita automatyzacja produkcji. Należą do niej urządzenia realizujące produkcję i mechanizmy kontrolne, takie jak czujniki i rejestratory. Ekspert z firmy CASSIOLI Polska mówi: Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie montażu, transportu i paletyzacji produktów za pomocą m.in. wózków automatycznych i linii montażowych. Usprawnienie poszczególnych procesów zakładu może usprawnić przyjęcie produktów, produkcję oraz wydanie towarów. Skutkuje to nie tylko wyższą efektywnością, ale również lepszą terminowością dostaw.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz