Materiał Partnera

Rola radcy prawnego w sprawach rodzinnych

Rola radcy prawnego w sprawach rodzinnych

Kiedy konflikt między małżonkami jest zbyt poważny, by mogli go rozwiązać samodzielnie, a pożycie małżeńskie jest niemal nieistniejące, konieczne staje się zwrócenie w stronę organów sądowych. Jednak przed skierowaniem sprawy na te tory warto skonsultować się z radcą prawnym, który pomoże nam przeprowadzeniu wszystkich formalności i ustaleń z drugą stroną.

Sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, podział majątku czy ustalenie alimentów na dziecko to trudne chwile dla całej rodziny. Towarzyszące im emocje często utrudniają racjonalny osąd, dlatego dobrze jest sięgnąć po wsparcie ze strony radcy prawnego, który pomoże nam zadbać o nasze prawa. Przyjrzyjmy się bliżej zakresowi pomocy, na jaką możemy liczyć.

Rozwód i separacja

Wbrew nazwie, radca prawny nie oferuje jedynie doradztwa prawnego. Zajmuje się ponadto reprezentacją klientów w toczących się postępowaniach sądowych czy negocjacjach przedrozwodowych. Może on być odpowiedzialny też jedynie za przygotowanie pozwu o rozwód lub odpowiedzi na taki pozew.

Kancelaria radcy prawnego, którą w Krakowie prowadzi mecenas Maja Stasiów-Wilk wspiera swoich klientów między innymi w zakresie wyboru formy rozwodu – z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, a także planowaniu strategii rozwodu. Pomocy radcy prawnego wymagać może też sprawa dotycząca uznania wyroku zagranicznego orzekającego o rozwodzie.

Alimenty i władza rodzicielska

To dwa ważne aspekty, które muszą zostać objęte postępowaniem rozwodowym. Dobrze jest, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia przed rozprawą sądową. To zdecydowanie mniejszy stres dla dziecka niż ustalenie tych kwestii w sądzie. Na tym gruncie radca prawny pomoże nam w zakresie:

  • ustalenia, podwyższenia, obniżenia i zniesienia alimentów;
  • świadczeń alimentacyjnych na rzecz współmałżonka;
  • zabezpieczenia alimentów;
  • egzekucji alimentów.

W sprawach tych niezwykle istotne jest zbadanie rzeczywistych i potrzebnych kosztów utrzymania oraz możliwości finansowych rodzica. Radca prawny może pomoc nam w ich ustaleniu i wyliczeniu na tej podstawie wysokości alimentów.

Często rozwód pociąga za sobą sprawy związane z władzą i opieką rodzicielską. Do najczęściej pojawiających się problemów, które wymagają prawnej ingerencji sądu, należy ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, a także pozbawienie czy ograniczenie władzy nad dzieckiem. Zaangażowanie radcy prawnego konieczne będzie podczas ustalania miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów z dzieckiem – niekiedy również egzekucji tych kontaktów.

Podział majątku

Kolejna sfera, w której udział kancelarii radcy prawnego jest potrzebny – szczególnie jeśli między małżonkami narodził się konflikt związany z podziałem majątku. Uczestniczący w negocjacjach radca prawny skutecznie zadba o prawa swoich klientów. Do jego obowiązków należy także reprezentacja przed sadem w sprawie podziału czy też ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz