Materiał Partnera

Rola księgowości w prowadzeniu spółki

Rola księgowości w prowadzeniu spółki

Przepisy mówią tym, że księgowość muszą prowadzić wszystkie spółki handlowe – osobowe i kapitałowe, a także spółki cywilne. Nie ma w tej kwestii mowy o błędach, gdyż jakiekolwiek niedopatrzenia zazwyczaj wiążą się z niemiłymi konsekwencjami w postaci wysokich kar. Dodatkowo doświadczony księgowy może znacznie ułatwić wprowadzanie nowych rozwiązań finansowych. Dlaczego rola księgowości w przypadku spółek jest tak ważna?

Co obejmuje księgowość w prowadzeniu spółki?

Osoby będące wspólnikami, akcjonariuszami czy komandytariuszami w spółce często nie są specjalistami z zakresu spraw związanych z prowadzeniem księgowości. Dlatego zwykle decydują się na usługi biur rachunkowych, które dbają o szereg formalności.

Prowadzenie księgowości spółki to zadanie, które może przerosnąć osobę bez kierunkowego wykształcenia i znajomości przepisów. Księgowi dbają o to, aby skrupulatnie sporządzać, archiwizować dokumentację, a także kontaktować się z urzędami” – mówi ekspert z Biura Rachunkowego Pimag.

Duże spółki muszą prowadzić tak zwaną pełną księgowość i księgi rachunkowe. Tam rejestrowane są wszystkie operacje finansowe, poniesione koszty oraz uzyskane przychody. Spółki muszą także dokładnie ewidencjonować swój majątek – w tym nieruchomości, ruchomości oraz środki znajdujące się na firmowych kontach. Dodatkowo ich obowiązkiem jest sporządzanie zeznań podatkowych i rozliczanie się z urzędem skarbowym. Dlatego też, ze względu na sporą liczbę formalności, zadania te powierza się specjalistom.

Co gwarantuje prawidłowo prowadzona księgowość w spółce?

Terminowe składnie zeznań podatkowych, uiszczanie podatków w należnym wymiarze czy archiwizowanie dokumentacji finansowej to oczywiście gwarancja tego, że w przypadku kontroli skarbowej nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości. Jednak rzetelnie prowadzona księgowość przynosi dużo więcej korzyści.

Skrupulatnie sporządzane bilanse i sprawozdania są bezcennym źródłem wiedzy o kondycji finansowej spółki. Na ich podstawie można ustalać strategię i biznesplan na nadchodzący rok. Dobry księgowy może także podpowiedzieć rozwiązania wpływające na optymalizację naliczania wymiaru podatków.

Ponadto księgowość w spółce dotyczy także spraw związanych z zatrudnianiem pracowników. Spółki, które zawarły z osobami fizycznymi umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, muszą oprowadzać składki i płacić podatek dochodowy. Ustalaniem jego wielkości zajmują się także księgowi. Naliczają oni również wypłaty, świadczenia chorobowe dla pracowników oraz kontrolują wymiar przysługujących im urlopów wypoczynkowych.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz