Materiał Partnera

Rola architekta w procesie budowlanym

Rola architekta w procesie budowlanym

Architekt, określany w procesie budowlanym projektantem, ma podczas realizacji inwestycji bardzo wiele zadań. Niektóre są oczywiste, część z nich nie – wybierając biuro architektoniczne szukajmy takiego, które świadczy kompleksowe usługi związane z projektami. Pomoc specjalisty będzie nieoceniona i pomoże nam zarówno w podstawowym procesie budowlanym, jak i podczas niespodziewanych problemów. Jaka jest rola architekta i czego możemy oczekiwać?

Etap projektu

Realizacja każdej inwestycji zaczyna się od wizyty w biurze projektowym. Architekt stworzy projekt według wytycznych lub przedstawi swoje portfolio. Możemy w ten sposób skorzystać z katalogu dostępnych rysunków i zdecydować się na adaptację projektu typowego. W tym wypadku architekt dostosuje gotowe rysunki do naszych potrzeb, możliwości działki i budżetu.

Po opracowaniu projektu budowalnego zgodnie z wymogami ustawy, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi terenu i przepisami, oraz obecnym stanem wiedzy technicznej, dobre biuro projektowe pomoże nam w przygotowaniu dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o zgodę na budowę. Pomoże skompletować wszelkie określone wymogami akta oraz przygotuje wymagane przez przyjmujący wnioski organ dokumenty.

Kompleksowe usługi związane z wykonaniem projektu architektonicznego świadczy Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Marii Landowskiej. Dzięki usługom tej firmy możemy spodziewać się wsparcia na każdym etapie realizacji inwestycji.

Architekt w trakcie budowy

Architekt przed rozpoczęciem budowy powinien spotkać się z jej kierownikiem, aby ustalić szczegóły techniczne i rozwiać wszelkie wątpliwości, które pojawią się ze strony wykonawczej. Ma uprawnienia do wstępu na teren budowy w trakcie realizacji procesu budowalnego i dokonywania zapisów w dzienniku budowy. Jeśli z jakiś powodów architekt dostrzeże nieprawidłowości i zagrożenia związane z realizacją budowy – na przykład popełnione przez siebie błędy albo niezgodne z projektem działania wykonawcze – ma prawo wpisać do dziennika budowy żądanie wstrzymania robót budowlanych. Gdy ze strony wykonawczej pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości i dylematy, kierownik budowy powinien konsultować je z projektantem.

Jeśli w trakcie budowy pojawią się jakieś zmiany lub nowe potrzeby i projekt będzie wymagał naniesienia istotnych zmian (na przykład: powierzchni zagospodarowania terenu, kubatury budynku itp.), architekt stworzy projekt zamienny. Możemy też oczekiwać, że pomoże nam w dokonaniu wszelkich formalności urzędowych przy jego składaniu do właściwego organu.

Po zakończeniu inwestycji

Gdy inwestycja zostaje zakończona, możemy po raz kolejny liczyć na wsparcie architekta. Wraz z inspektorem nadzoru budowlanego (jeśli jest potrzebny) i kierownikiem budowy będzie on kompletować dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Warto więc znaleźć biuro projektowe świadczące kompleksowe usługi, aby mieć wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.

Opracowanie:
Starogard Gdański, Lubichowska 14
tel. 58 710 41 00
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz