Materiał Partnera

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bezpieczeństwo budynku w dużej mierze zależy od jakości zabezpieczeń przeciwpożarowych, w jakie wyposażony jest dany obiekt. Przedstawiamy najczęściej stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i rozwiązania techniczne mające na celu walkę z ogniem w budynkach.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to szereg rozwiązań technicznych i instalacji, których celem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku wybuchu ognia urządzenia gaśnicze czy systemy przeciwpożarowe mają za zadanie zlokalizować płomień albo rozpocząć jego gaszenie.

Jak wyjaśnia ekspert z firmy Pirotox:

Wszelkiego rodzaju budowle przeznaczone do przebywania ludzi, budynki przemysłowe, magazyny, biura i inne muszą być wyposażone w wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Oczywiście rodzaj zabezpieczeń będzie uzależniony od wielu warunków, takich jak: rodzaj wykonywanej w nim pracy, rodzaj znajdujących się w nim materiałów, wielkość budynku, wysokość i warunki techniczne i konstrukcyjne.

Aktualnie istnieją następujące możliwości zabezpieczenia pomieszczenia przed wybuchem:

 • natryski ogniochronne,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
 • systemy wykrywania ognia,
 • oddzielenia przeciwpożarowe.

Natryski ogniochronne

Do zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcyjnych budynku przed wybuchem ognia wykorzystuje się głównie natryski ogniochronne. Poprzez zastosowanie natrysków, konstrukcje znacznie dłużej wytrzymują działanie ognia. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie akcji ratunkowej i gaśniczej, bez konieczności renowacji obiektu, ponieważ elementy chronione będą mogły być wykorzystane ponownie.

Instalacje przeciwpożarowe

Do instalacji przeciwpożarowych można zaliczyć m.in.:

 • systemy sygnalizacji pożaru,
 • systemy detekcji dymu,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • systemy oddymiania,
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
 • detekcję gazów,
 • instalacje gaśnicze,
 • instalacje zraszaczy,
 • instalacje zalewowe,
 • gazowe instalacje gaśnicze.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w budynku ludzi. Inne systemy mają za zadanie szybko zakończyć pojawiające się zagrożenia w postaci wybuchu ognia i powstania równie niebezpiecznego trującego dymu.

Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

W celu zabezpieczenia swojego obiektu w sposób prawidłowy, należy skontaktować się z profesjonalną firmą działającą w branży BHP i PPOŻ. Eksperci tam zatrudnieni będą wiedzieli, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są niezbędne do danego rodzaju obiektu. W razie wystąpienia awarii konieczne także będzie serwisowanie, cykliczne przeglądy sprzętu oraz działania konserwacyjne i legalizacyjne. Dokonać tego mogą jedynie wyspecjalizowane osoby, posiadające przeszkolenie w tym zakresie.

Dobre zabezpieczenie gwarancją bezpieczeństwa

Każdy budynek powinien posiadać właściwą ochronę przeciwpożarową. Inwestycja w dobry i sprawny technicznie sprzęt może uratować przedsiębiorstwa przed powstaniem dużych strat. Co więcej, sprawdzone systemy przeciwpożarowe zapewnią bezpieczeństwo całego obiektu i osób znajdujących się w budynku.

Oceń artykuł (21)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz