Materiał Partnera

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Nawet najlepsi kierowcy mogą być uczestnikami wypadków drogowych. Wszystkim może zdarzyć się spowodowanie kolizji. Szkody mogą obejmować nie tylko pojazd sprawcy, ale też samochody innych kierowców. Dlatego właśnie konieczne jest wykupywanie odpowiednich ubezpieczeń komunikacyjnych. W przypadku poniesienia strat wypłata świadczenia pokryje koszty naprawy auta czy leczenia. Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych? Poznaj te najważniejsze.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich kierowców. Do jego wykupienia obliguje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152). Umowa ubezpieczenia OC powinna być zawarta niezwłocznie po rejestracji samochodu w urzędzie. Jeżeli właściciel auta tego nie zrobi, czekają na niego spore kary finansowe.

Co gwarantuje ubezpieczenie OC? W przypadku, kiedy kierowca spowoduje stłuczkę, a poszkodowana osoba będzie oczekiwała zadośćuczynienia, roszczenia finansowe pokryje ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest znane także pod nazwą autocasco.

„Mimo że ubezpieczenie AC jest dobrowolne, powinien zdecydować się na nie każdy rozsądny kierowca. Tylko wykupienie takiej polisy zabezpiecza finansowo właściciela pojazdu przed szeregiem wydarzeń losowych, w wyniku których stan samochodu może wymagać kosztownej naprawy” – mówi specjalista z firmy Ubezpieczenia Donocik.

Ubezpieczenie AC obejmuje zdarzenia takie jak niekorzystne działania sił przyrody – wody, wiatru, ognia, zderzenia z innymi pojazdami, zwierzętami lub przedmiotami, a także zniszczenie pojazdu przez osoby trzecie. Dodatkowo jest to ubezpieczenie od kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów. Wypłata świadczenie przez ubezpieczyciela następuje wtedy, kiedy kierowca lub pasażer doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Środki te mogą być wykorzystane na leczenie czy rehabilitację poszkodowanych osób.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to ma za zadanie pomóc kierowcom w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach. Gdy się je wykupi, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pomocy technicznej w przypadku awarii samochodu, wypadku drogowego, a nawet jego kradzieży. Ponadto poszkodowany może oczekiwać wsparcia medycznego obejmującego transport do szpitala. Obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest też zapewnienie noclegu w hotelu czy udostępnienie samochodu zastępczego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz