Materiał Partnera

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenie ustne umożliwia komunikację dwóm lub wielu osobom, które nie porozumiewają się w tym samym języku. W praktyce takie tłumaczenia okazują się niezbędne w rozmaitych sytuacjach, np. podczas międzynarodowych konferencji, w czasie załatwiania spraw urzędowych w kraju innym niż ojczysty, a także przy korzystaniu z pomocy medycznej za granicą.

Ze względu na sposób pracy tłumacza, wyróżnia się różne rodzaje przekładów ustnych – mówi specjalista z warszawskiego biura tłumaczeń MAWIL Małgorzata Wilczyńska. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym one polegają i czym się od siebie różnią.

Tłumaczenia ustne symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne, nazywane jest także tłumaczeniem równoczesnym, ponieważ tłumacz mówi jednocześnie z osobą, której wypowiedź przekłada na inny język. Takie przekłady są bardzo trudne, a do ich wykonywania wskazane jest zapewnienie tłumaczowi odpowiednich warunków pracy.

Tłumacz, wykonujący przekład symultaniczny, znajduje się zazwyczaj w dźwiękoszczelnej kabinie, z której może słyszeć i obserwować osobę przemawiającą, nie może natomiast nawiązać z nią kontaktu lub poprosić o powtórzenie jakiejkolwiek części wypowiedzi.

Komunikat źródłowy otrzymuje za pośrednictwem słuchawek tylko raz, musi na bieżąco przekładać go na język docelowy i natychmiast wypowiedzieć do mikrofonu. Tekst wypowiadany przez tłumacza, jest przekazywany przez słuchawki do ostatecznych odbiorców.

Inną odmianą przekładu symultanicznego jest tłumaczenie szeptane, które realizowane jest bez specjalistycznego sprzętu. W takiej sytuacji tłumacz znajduje się obok grupy słuchaczy i na bieżąco, ściszonym głosem przekłada tekst wypowiadany przez mówcę na język zrozumiały przez odbiorców.

Tłumacz, zajmujący się przekładami symultanicznymi, musi wykazywać się nie tylko doskonałą znajomością obu języków, z którymi pracuje, ale także olbrzymią podzielnością uwagi, zdolnością koncentracji, odpornością na stres i refleksem. Warto zauważyć, że podczas takiej pracy, tłumacz wykonuje jednocześnie kilka czynności mentalnych, do których należy słuchanie ze zrozumieniem, szybkie przekładanie usłyszanych treści na inny język i ich odtworzenie w sposób zrozumiały dla odbiorców.

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Nieco łatwiejszym rodzajem tłumaczenia ustnego jest przekład konsekutywny, czyli następczy. W takiej sytuacji tłumacz zaczyna tłumaczenie w chwili zakończenia wypowiedzi prelegenta. W przypadku bardzo długich wystąpień, wypowiedź może być podzielona na fragmenty, a tłumacz wypowiada przełożony tekst między poszczególnymi częściami przemówienia.

Wykonując tłumaczenie konsekutywne, tłumacz najczęściej stoi obok mówcy i w czasie jego wypowiedzi sporządza notatki, które ułatwiają późniejsze odtworzenie dokładnego sensu przemówienia. Ponieważ tłumacz przekłada bardzo duże fragmenty, dochodzące nawet 10 minut, przekład nie polega na dokładnym odtworzeniu całej wypowiedzi, ale właśnie przekazaniu w docelowym języku najważniejszych informacji w niej zawartych, a zatem jest zawsze krótszy od oryginalnej wypowiedzi.

Wybór odpowiedniego rodzaju tłumaczenia uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji, ilości uczestników spotkania oraz preferencji prelegenta. Ważne jest natomiast, by do pracy z przekładem zawsze angażować wyłącznie doświadczonych i sprawdzonych tłumaczy.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz