Materiał Partnera

Rodzaje szkoleń dla firm i instytucji publicznych

Rodzaje szkoleń dla firm i instytucji publicznych

Szkolenia skierowane już nie tylko do firm, ale i do instytucji publicznych trwale wpisały się w polski krajobraz. Wiadomo też, że nawet szkolenia BHP można poprowadzić interesująco i z korzyścią dla uczestników. Najważniejsza zasada to nie korzystać z gotowej matrycy, tylko znaleźć szkolenie, które naprawdę jest potrzebne konkretnej grupie pracowników. Jak je wybrać? Jakie są rodzaje szkoleń?

Klasyczny podział na rodzaje szkoleń

Jeden z pierwszych podziałów, jakim posługiwała się branża szkoleniowa, to podział na szkolenia twarde i miękkie. Mianem miękkich określa się szkolenia dotyczące komunikacji, w tym aktywnego słuchania, budowania dobrych relacji, kształtowania postawy asertywnej w środowisku zawodowym – wyjaśnia specjalistka z firmy Vademecum – Konferencje i Szkolenia z Wrocławia. Za szkolenia twarde uważa się szkolenia z „konkretnych” umiejętności, np. nauki obsługi wózka widłowego czy nowego programu komputerowego. Pracownicy niektórych branż preferują szkolenia miękkie, inni twarde uważają za bardziej wartościowe. Oba rodzaje szkoleń mają zastosowanie zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach.

Podział szkoleń ze względu na grupę docelową

Innego podziału szkoleń można dokonać ze względu na to, do kogo jest skierowane. Są to często szkolenia dedykowane konkretnej grupie zawodowej bądź przedstawicielom określonego szczebla w firmie/instytucji. Mogą to być na przykład szkolenia dla instytucji publicznych: służby zdrowia, urzędników, prywatnych firm, z podziałem na mikroprzedsiębiorstwa, firmy małe, średnie i korporacje.  Szkolenia z tego samego tematu, np. komunikacji zawierają oczywiście te same podstawowe zasady efektywnego komunikowania się, ale są dostosowane do potrzeb danej grupy zawodowej. Dobry trener, przygotowując szkolenie, uwzględnia specyfikę pracy grupy, z którą będzie pracował, zwyczaje firm/instytucji, w jakich funkcjonują uczestnicy szkolenia. Drugi podział ze względu na grupę docelową to podział biorący pod uwagę szczebel kariery/rodzaj stanowiska w tej samej firmie/instytucji. Inne może być szkolenie dla managerów, inne dla działu sprzedaży czy produkcji, a jeszcze inne dla pracowników zajmujących się logistyką. Wówczas dobór odpowiedniego szkolenia jest ściśle związany z potrzebami pracowników w konkretnym dziale firmy.

Podział szkoleń ze względu na sposób naboru uczestników

Ten podział obejmuje szkolenia otwarte i zamknięte. W szkoleniach zamkniętych bierze udział konkretna grupa pracowników firmy czy instytucji, szkolenie zamawia kierownictwo firmy i nikt z zewnątrz nie ma tam wstępu. Nabór na szkolenie otwarte jest wolny, każdy może się na nie zapisać indywidualnie, jeśli tylko interesuje go temat szkolenia.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz