Materiał Partnera

Rodzaje projektów architektonicznych

Rodzaje projektów architektonicznych

Osoby wykonujące zawód architekta muszą mieć poczucie estetyki, być obdarzeni kreatywnością i niezwykle bogatą wyobraźnią. Oprócz projektów budowlanych zajmują się wykonywaniem innego rodzaju projektów. Projekty te łączą się ze sobą i uzupełniają, stanowiąc niezbędną pomoc dla każdego inwestora. Praca architekta wymaga szerokiej wiedzy, skrupulatności i dokładności. Jakie projekty architektoniczne znajdują się w zakresie ich usług?

Projekty koncepcyjne i budowlane

Projekt koncepcyjny jest projektem wstępnym i ma za zadanie stworzyć kanał komunikacji pomiędzy projektantem a zamawiającym. Przedstawia główne zamierzenia twórcy i propozycje sposobów ich realizacji. Jest on punktem odniesienia, na podstawie którego tworzone są dalsze detale. Może być on oparty na zdjęciach już istniejących wnętrz, aby zlecający mógł lepiej zobrazować sobie pomysły projektanta. Właściwy projekt budowlany stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Jest on bardzo rozbudowany i zawiera wiele elementów składowych. Wśród nich wyróżnić można: opisy techniczne i konstrukcyjne, rzuty fundamentów, rzuty parteru, pięter i poddasza, rzuty więźby dachu i dachu, elewacje, niezbędne przekroje, rysunki konstrukcyjne budynku i detali konstrukcyjnych, schematy instalacji sanitarnych i elektrycznych, energetykę budynku. Dodatkowo projekt budowlany musi zawierać także projekt zagospodarowania terenu.

Projekty przetargowe, wykonawcze i powykonawcze

Projekty przetargowe wykonywane są w oparciu o projekty budowlane. Stanowią ich uszczególnienie sporządzane w celu wyłonienia wykonawców. Konieczne jest przygotowanie kompletu materiałów przetargowych wraz z wyceną robót budowlanych oraz harmonogramu ich realizacji. Projekt wykonawczy jest wskazówką dla inwestora dotycząca tego jakich materiałów trzeba użyć do wykonania konkretnych elementów domu. Poza tym w przypadku skomplikowanych konstrukcji uściśla detale ich połączeń, a także wskazuje sposoby wiązania zbrojenia. Pozwala on zaoszczędzić czas podczas realizacji prac i stanowi dla wykonawcy pomoc przydatną w efektywnym wykonywaniu swoich obowiązków. Inwestor będzie mógł być pewny, że wszystko przebiega w prawidłowy sposób. Projekt powykonawczy natomiast dotyczy prac wykonywanych w trakcie budowy i zawiera wszelkie zmiany nanoszone na projekt budowlany. Sporządzany jest po zakończeniu budowy i może służyć do uzyskania pozwolenia zamiennego w razie istotnych zmian wprowadzonych na budowie.

Budowa domu wymaga zatrudnienia architekta w celu uzyskania projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. W zależności od indywidualnych potrzeb inwestora projektanci mogą sporządzić także projekt koncepcyjny i wykonawczy. Architekci z firmy saluda architekci oferują wykonanie każdego rodzaju projektu w zgodzie z preferencjami  klienta.

Opracowanie:
Sieradz, Krakowskie Przedmieście 21
tel. 607 942 842
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz