Materiał Partnera

Rodzaje nawierzchni drogowych i ich zastosowania

Rodzaje nawierzchni drogowych i ich zastosowania

Wyróżniamy kilka różnych typów nawierzchni drogowych, a każda z nich ma nieco inne właściwości i zastosowania. Jaki rodzaj nawierzchni sprawdzi się na ścieżce rowerowej, a jaki na mocno uczęszczanej jezdni dla samochodów? Czym różnią się nawierzchnie drogowe i jak się je wykonuje? Jak znaleźć dobrego fachowca zajmującego się budową dróg? Odpowiedzi na te pytania poznacie, czytając ten krótki artykuł.

Rodzaje nawierzchni

Od tego, jaka nawierzchnia została wykorzystana na danej drodze, zależą jej właściwości. Nawierzchnia powinna więc być dostosowana do konkretnego typu drogi, tak by nie utrudniała korzystania z niej jej użytkownikom. W odpowiednim doborze nawierzchni pomogą nam specjaliści z firmy BDM. zajmującej się budową dróg. Wyróżniamy między innymi nawierzchnie gruntowe – wykonane z rodzimego gruntu, znajdującego się w miejscu budowy drogi. Grunt ten jest oczywiście odpowiednio wyrównywany i profilowany, tak by zapewnić dobry odpływ wody. Często, w celu poprawy jakości takiego gruntu, miesza się go z innymi materiałami. Kolejny typ nawierzchni to tak zwane nawierzchnie twarde nieulepszone – wykonuje się je z kamieni naturalnych lub sztucznych. Kamienie te nie są jednak łączone za pomocą stałego spoiwa. Natomiast nawierzchnie twarde ulepszone różnią się od nieulepszonych tym, że tu kamienie łączy się specjalnym spoiwem. Dodatkowo taka nawierzchnia może być kilkuwarstwowa. Ostatnim typem nawierzchni są tak zwane nawierzchnie kombinowane – stosuje się różne rodzaje nawierzchni w celu osiągnięcia wysokiej estetyki.

Nawierzchnie bitumiczne

To rodzaj nawierzchni twardych ulepszonych, który kiedyś był niezwykle często stosowany. Taka nawierzchnia jest stosunkowo łatwa w wykonaniu. Nie ma też problemów z utrzymaniem jej w czystości. Nawierzchnie bitumiczne są gładkie, trwałe i elastyczne, a przy tym wolno się ścierają. Taka nawierzchnia jest zwykle wykonana z kruszywa kamiennego lub specjalnego lepiszcza bitumicznego. W zależności od tego, ile lepiszcza bitumicznego wykorzystuje się podczas budowy nawierzchni, wyróżniamy trzy jej typy: nawierzchnie powierzchniowo bitumiczne – to po prostu zniszczone nawierzchnie żwirowe lub tłoczniowe, spryskane płynnym lepiszczem, nawierzchnie z kruszyw bitumowanych – inaczej nazywane smołospoinowymi. Stosowane są na drogach dla pieszych i na jezdniach. Do ich budowy wykorzystywana jest gorąca masa bitumiczna. Trzeci typ – nawierzchnie z betonu smołowego i asfaltowego – wyróżniają się trwałością, układa się je z wielu warstw.

Oceń artykuł (3)
1.3
Komentarze
Dodaj komentarz