Materiał Partnera

Rodzaje map pomocnych przy pracach budowlanych

Rodzaje map pomocnych przy pracach budowlanych

Zanim rozpoczniemy prace budowlane, powinniśmy zaczerpnąć nieco wiedzy na temat map pomocnych przy załatwianiu formalności. Będzie nam również łatwiej komunikować się z geodetą, do którego zgłosimy się w celu przygotowania potrzebnej nam mapy (lub map). Jakie wobec tego ich rodzaje powinny na pewno przestać być nam obce? To bez wątpienia mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych. Zaraz się z nimi zapoznamy i pokrótce omówimy każdą z nich.

 Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza jest mapą służącą do określenia granic i mediów, które znajdują się na danym terenie. Jej głównym zadaniem jest informowanie o:

  • Elementach ewidencji gruntów i budynków,
  • Sieciach uzbrojenia terenu,
  • Zagospodarowaniu działki oraz ukształtowaniu terenu, np. drzewach i skarpach

Mapę zasadniczą można uzyskać w Urzędzie Kartografii i Geodezji i przeważnie jest wydawana w skali 1:1000. Jej koszt nie jest wysoki, powinien wynosić około 30-50 zł za format A4. 

Mapę zasadniczą można dostać praktycznie od ręki, dlatego powinniśmy ją uzyskać w trakcie jednej wizyty w urzędzie – dodaje nasz ekspert z firmy geodezyjnej M-GEO w Dąbrowie Górniczej.

 Mapa do celów projektowych

Drugą z wymienionych map geodezyjnych, pozwalających rozpocząć prace budowlane, jest mapa do celów projektowych. Jej ważność jest okresowa. Na początku służy nam na etapie projektowania, stanowiąc załącznik do wykonanego planu budynku. W dalszej kolejności wykorzystamy mapę do uzyskania pozwolenia na budowę i na etapie projektowania przyłączy do budynku.

Mapę projektową wykonuje dla nas geodeta i trwa to około 2-4 tygodni. Zwykle zamawia się trzy egzemplarze, ale warto zamówić dodatkowe kopie do celów projektowych lub zaznaczania na nich dodatkowych uzgodnień, które pojawią się po czasie. Koszt mapy projektowej to od 500 do 1000 zł, zależnie od wielkości działki. Mapa projektowa może być bardzo pomocna dla architekta i projektanta zajmującego się zagospodarowaniem działki. Taki specjalista bowiem musi uwzględnić m.in. lokalizację budynku, trasy biegnących przyłączy czy miejsca na gromadzenie stałych odpadków.

 Mapy inwentaryzacyjne i multimedialne

Pośród rodzajów map geodezyjnych można też wymienić mapy inwentaryzacyjne oraz multimedialne. Mapy inwentaryzacyjne są potrzebne na zakończenie budowy, kiedy chcemy zgłosić dom do użytkowania. Jest kilka rodzajów takich map, które trzeba wykonać osobno. Zarówno mapę domu, jak i ogrodzenia czy przyłączy. Koszt takiej mapy dla wykonania budynku mieszkalnego wynosi około 400 zł.

Z kolei mapy multimedialne pozwalają nie są jeszcze tak popularne, ale przydają się, kiedy jeszcze nie mamy gotowych pozostałych map. Pozwalają zobaczyć np. orientacyjną szerokość i wielkość działki. Nie są niezbędne, ale mogą ułatwić początkowe prace.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz